Helsedirektoratet

Lønnstilskudd for utdanning til avansert klinisk sykepleie

Kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på mastergradsnivå.

Ordningen har til formål å støtte videreutdanning for sykepleiere på mastergradsnivå (120 studiepoeng) i avansert klinisk sykepleie, samt å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging gjennom slik videreutdanning. Hensikten er å ivareta behov hos innbyggere for avansert sykepleie fra den kommunale helse- og omsorgtjenesten.

For LDHs nye og inneværende studenter vil det være spesielt relevant for de som tar spesialisering i allmennsykepleie.

Søknadsfrist: 01.05.2019.

Les mer om mål, målgruppe, tildelingskriterier og søknad på Helsedirektoratet sine sider