Studiestart 2018 - faddergruppe

LDH – en favoritt blant søkerne til sykepleie

Lovisenberg diakonale høgskole er en favoritt blant søkerne til sykepleie med 3,4 førstevalgssøkere per studieplass. Dette er høyeste antall blant utdanningsinstitusjonene som tilbyr sykepleie. Rektor Lars Mathisen håper det er vår klare faglige profil som gir utslag i den store interessen for å studere ved LDH.

– Årets søkertall er hyggelige nyheter for fagmiljø og studenter ved LDH. Vi registrerer også at flere menn søker seg til oss, sier instituttleder Edith R. Gjevjon.

På landsbasis har det for første gang vært en nedgang fra året før i antall søkere til høyere utdanning. Søkertallene for sykepleie har gått ned både i det totale antall søkere og i antall førstevalgssøkere. Dette var et ventet resultat for forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, da det for årets opptak er innført skjerpet karakterkrav i norsk og matematikk. På landsbasis har nedgangen i antall førstevalgssøkere vært 18,7 %. For LDH er antall førstevalgssøkere redusert med kun 2,7 %, mens det totale antall søkere ved LDH faktisk har økt med 6,8 %.