Studenter iPad

LDH går foran med kjønnspoeng

Kunnskapsdepartementet har godkjent LDHs søknad om en prøveordning fra 2018 med 2 tilleggspoeng for menn ved opptak til bachelorutdanningen i sykepleie.

Det har vært en grundig diskusjon med LDHs studentrepresentanter og ansatte i forkant. Saken dreier seg om å speile samfunnets mangfold i utdanning og i helsetjenestene, og kjønn er en del av dette mangfoldet. Etter flere tiår med en stabilt lav andel menn i sykepleierutdanningene i Norge, er tiden inne til å forsøke flere virkemidler enn holdningskampanjer. 
 
– Vi rekrutterer ansatte og studenter som gjenspeiler storbysamfunnets mangfold på alle områder, men det er fortsatt en underrepresentasjon av menn i sykepleiefaget. Nå går vi i front for å se om kjønnspoeng er et godt virkemiddel, sier rektor og sykepleier Lars Mathisen.
 
LDH mener det vil være en gevinst for samfunnet ved å jevne ut noe av kjønnsforskjellene i yrket. I november 2017 ga høgskolen sin høringsuttalelse til forskrift om opptak til høyere utdanning, og LDHs syn på tiltak for underrepresentert kjønn kan du lese her.
 
I følge studieleder Edith Roth Gjevjon ønsker LDH å være tydelige på at sykepleieryrket ikke er et kvinneyrke.
 
– Sykepleieryrket passer like godt for menn som for kvinner. Det er mange myter rundt sykepleie som fag. Vi vil mytene til livs, og vi ønsker å gjøre dette ved hjelp av flere virkemidler, både faglige og pedagogiske. Vårt mål er å utdanne flere menn til sykepleieryrket.
 
Opptak til bachelorstudiet ved LDH søker du via Samordna opptak.