enke Sørlie, Gerd Sylvi Sellevold, Rita jakobsen og Veslemøy Egede Nissen

LDH representert på Nursing Ethics Conference

15. og 16. september 2017 ble Nursing Ethics Conference avholdt i Leuven, Belgia. Tre forskere fra LDH var representert.

Nursing Ethics Conference gir deltakerne anledning til å reflektere rundt fremtidige muligheter og utfordringer for etikk i pleie- og omsorgssektoren. Etiske utfordringer knyttet til pleie av eldre mennesker var et av temaene for årets konferanse. 

Avbildet fra venstre er: Rita Jakobsen (professor LDH), Gerd Sylvi Sellevold (førstelektor LDH), Veslemøy Egede-Nissen (førstelektor HiOA) og Venke Sørlie (professor emeritus LDH). 

 

Tre presentasjoner fra LDH

Deltakerne fra forskningsgruppen Kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten holdt tre presentasjoner ved konferansen i Belgia. En av presentasjonene omhandlet forutsetninger og relasjonell etikk blant multikulturelt helsepersonell, mens en annen så på minoritets-helsepersonells egne erfaringer fra en demensavdeling. I tillegg ble det holdt en presentasjon om etikk og kvalitetsomsorg ved sykehjem basert på erfaringer fra de pårørende. 

 

Presentasjonene var basert på følgende publiserte artikler:

Sellevold, G. S., Egede-Nissen, V., Jakobsen, R. og Sørlie, V. (2017). Quality dementia care: Prerequisites and relational ethics among multicultural healthcare providers.

Egede-Nissen, V., Sellevold, G. S., Jakobsen, R. og Sørlie, V. (2017). Ethical and cultural striving. Lived experiences of minority nurses in dementia care. 

Jakobsen, R., Sellevold, G. S., Egede-Nissen, V. og Sørlie, V. (2017). Ethics and quality care in nursing homes: Relatives' experiences.