Studiestart 2018

LDH skårer høyt på utdanningskvalitet

Den siste tiden har det blitt gjennomført tre nasjonale målinger som belyser ulike aspekter av utdanningskvalitet. LDH skårer høyt på studentenes vurdering av studiene, andel som reiser på utveksling og faglige resultater ved nasjonal deleksamen. 

Studiebarometeret er den årlige nasjonale undersøkelsen av hvor fornøyde studenter er med sine studieprogram innen høyere utdanning. Studentene skårer en rekke ulike faktorer av betydning for studiekvalitet på en skala fra 1-5 der 5 er høyeste karakter. På spørsmål om helhetsvurderingen av studiet gir LDHs andreårsstudenter på bachelor karakteren 4,3. Gjennomsnittskarakteren blant alle landets bachelorutdanninger i sykepleie er 4, og LDH er på landstoppen sammen med Universitetet i Agder (4,4). Vi stod også sammen med UiA om å tildele kjønnspoeng ved opptak fra 2018, og det er interessant at vi utmerker oss sammen igjen.

 

Utveksling – LDH på landstoppen

LDH er på en femteplass på landsbasis over andel uteksaminerte i 2017 med utenlandsopphold i studieprogrammet. Hele 22 % av LDHs studenter hadde vært på utveksling, viser en fersk rapport fra Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning). Diku skriver at det er betydelige forskjeller mellom institusjoner og fagområder, internt på institusjonene og mellom samme type fag på ulike institusjoner. Videre står det at tallene tyder på at nøkkelen til økt studentmobilitet ligger i organisering og gjennomføring av det enkelte studieprogrammet. 

Utvekslingsstudenter fra LDH i Tanga, Tanzania, 2018. Foto: Reidun Larsen

– Det kan være utfordrende med utveksling for profesjonsutdanninger med mye praksis. Derfor er vi stolte av at så stor andel av studentene er på utveksling i løpet av studiet, sier studiesjef Heidrun Hole.

 

Nasjonal deleksamen i anatomi og fysiologi

Bachelorstudentene fra LDH oppnår sterke resultater ved nasjonal deleksamen. I 2018 er det nær 40% av studentene fra høyskolen som oppnår A eller B, og strykprosenten er halvparten av landsgjennomsnittet. Selv om man tar høyde for at karaktersnittet ved opptak er høyt, viser NOKUTs analyse av 2017-resultatene at LDH er blant syv institusjoner hvor det er indikasjoner på en positiv sammenheng mellom eksamensresultat og det såkalte institusjonsbidraget.