Studieplasser

Stor mangel på spesialsykepleiere - LDH skal nå utdanne flere!

Norske sykehus er bekymret for utdanningstakten av spesialsykepleiere. Kunnskapsdepartementet satser med en opptrapping av studieplasser, og utlyste 30 nye studieplasser i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2019. Lovisenberg diakonale høgskole er etter en søknadsrunde tildelt 18 av de 30 studieplassene for videre utbygging i kommende år.

– Dette er langsiktig arbeid for LDH og våre samarbeidspartnere i sykehusene. Derfor var vi som en spesialisert høgskole i stand til å levere en konkurransedyktig søknad. Det er som med forskning - konseptutvikling og grunnarbeid skjer kontinuerlig for å være beredt når muligheten dukker opp, sier rektor Lars Mathisen.

 

SISU

– Vi utdanner intensiv-, operasjon- og nyfødtsykepleiere i tradisjonelle fulltidsstudier eller i utdanningsløp som kombinerer jobb og studier. I de siste årene har LDH i samarbeid med Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus utviklet et kombinasjonsløp for sykepleiere i spesialutdanning: "SISU", forteller instituttleder Anne Lene Sørensen. 

Her har sektorene koordinert sine ulike roller i et dobbeltløp: studentene skal erfare at arbeidsgiver og høgskolen snakker sammen, og at dette resulterer i en helhetlig utdanning. Kombinasjonsstillinger for lektorer og førsteamanuenser er ett av flere elementer i konseptet. 

 

Se oversikten over LDHs studietilbud her

Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet her

Les også: Utviklingsarbeid ved LDH - Fremtidens operasjonssykepleie