2

LDH-studentene klarer seg godt etter endt utdanning

Kandidatundersøkelsen ved Lovisenberg diakonale høgskole er en kartlegging av hva som skjer med de uteksaminerte sykepleiestudentene i overgangen fra studier til arbeidslivet og hvordan de opplevde sin utdanning ved LDH.

Kandidatundersøkelsen ble sendt ut til studenter som ble ferdig med sin bachelorgrad i sykepleie sommeren 2016. Det var 146 uteksaminerte sykepleier som mottok spørreundersøkelsen og 73,9 % svarte på den.

Kandidatundersøkelsen gir oss viktig innsikt i hva som skjer med våre studenter etter fullført studie. LDH ønsker å vite hvordan det går med studentene i overgangen fra skolebenken til arbeidslivet. I tillegg kan resultatene brukes til å gjøre endringer og tilpasninger i utdanningen til studentene som ennå ikke er ferdig.

Rektor ved LDH, Lars Mathisen, sier at kandidatundersøkelsen er en viktig del av resultatbildet ved høgskolen.

– Det er alltid nyttig å lytte til erfaringene fra starten i arbeidslivet. Vi har lærere som kjenner både helsetjenesten og utdanningssektoren, og de har bruk for tilbakemeldinger om hvor utdanningen fører studentene hen.

 

Hovedfunnene viser at:

  • De ferdige studentene klarer seg godt.
  • De aller fleste begynner å jobbe på sykehus.
  • 99 % var i jobb da undersøkelsen ble gjennomført.
  • Sykepleierne er fornøyd med sin utdanning, og ønsker mer utdanning i fremtiden.

 

Hvor kommer de fra og hvor begynner de å jobbe?

Bosted før og etter studiene viser at våre studenter kommer fra hele landet, med en overvekt fra områdene i og rundt Oslo. Etter endt studietid blir de aller fleste boende i Oslo-området.

Hele 73,5 % av de ferdigutdannede bachelorstudentene begynner å jobbe på sykehus.

 

Jobb etter studiene

99 % av de som svare på undersøkelsen var i jobb da de svarte på undersøkelsen. Av disse har en tredjedel fast stilling, mens de gjenværende to tredjedelene er i vikariater. Undersøkelsen bekrefter at sykepleiere er etterspurt i arbeidsmarkedet.

82 % fikk jobb enten før de var ferdig med bachelorgraden eller omtrent samtidig som de ble ferdig.

Svarene viser at de uteksaminerte studentene trives med, og mestrer, jobben de har. Tre fjerdedeler svarer at de opplever samsvar mellom kvalifikasjoner tilegnet i studiene og innholdet i jobben.

 

Stillingsbrøk

Halvparten av de uteksaminerte sykepleierne har fulltidsjobb. Det er 23 % som jobber 80 % stilling eller mer og 22 % som jobber 50 % eller mer. De fleste som ikke har full stilling er fornøyd med stillingsbrøken de har.

 

Tilfreds med bachelorgraden

Studentene fra LDH er fornøyd med studiene og ville gjort det samme igjen om de fikk sjansen. Mer enn fire av fem svarte at det ville være sannsynlig eller svært sannsynlig at de valgte samme type utdanning igjen.

Selv om sykepleierne som svarte på undersøkelsen knapt har vært i arbeidslivet i et halvt år, svarte 72 % at de kunne tenke seg å ta mer utdanning i løpet av de neste fem årene. Av disse ville 62 % valgt å komme tilbake til LDH for å ta en videreutdanning eller mastergrad.

Til slutt er det gledelig å se at 83 % av de som svarte på kandidatundersøkelsen er tilfreds eller veldig tilfreds med sin utdanning ved Lovisenberg diakonale høgskole.