Pasientsituasjon

LDH-studenter på topp med tilfredshet i praksis

En fersk NOKUT-analyse viser at LDH-studenter er blant de mest fornøyde med sine praksisstudier på landsbasis. Analysen er basert på resultatene fra Studiebarometeret 2018. LDH får også skryt fra sakkyndige for sitt arbeid med praksisstudier i en annen ny NOKUT-rapport.

Begge de to rapportene er deler av NOKUTs prosjekt Operasjon praksis 2018-2020. I sistnevnte delrapport, som er en sammenstilling av informasjon fra NOKUTs tilsynsprosesser, får LDH skryt for praksislærernes kompetanse og erfaring fra praksisfeltet, og for kommunikasjon mellom høgskolen og praksisstedene.

 

Praksislærernes kompetanse og erfaring fra praksisfeltet

LDH får særlig skryt for å gi våre praksislærere mulighet til å skaffe seg, eller oppdatere, kompetanse fra praksisfeltet som en del av jobben. Dette ved å ha et avtaleverk som sikrer ansatte i undervisnings- og forskerstillinger grunntid i praksisfeltet. 

Det blir også trukket frem som positivt når det blir satt av tid og ressurser til at institusjonenes ansatte kan reise ut og ha jevnlige samtaler med studentene på de ulike praksisstedene. Når dette ikke er mulig ønsker LDH å sikre veiledning og kommunikasjon mellom lærere, praksisveiledere og studenter i praksis digitalt gjennom en virtuell veiledningsmodell. Den digitale løsningen skal øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet, og prosjektet mottok nylig millionstøtte fra Diku

 

God kommunikasjon mellom LDHs organer og praksis

På temaet 'kommunikasjon mellom UH-institusjonene og praksisstedene', er det institusjonene som har tett dialog og jevnlige samtaler med alle de sentrale aktørene i praksis som får skryt av de sakkyndige komiteene. I rapporten står følgende: 

"I det gjennomgåtte materialet virker det som at det er mindre institusjoner med en spesialisert studieportefølje som lykkes best med dette. Lovisenberg diakonale høgskole får særlig positiv omtale av kvalitetsarbeidet rundt praksis i sykepleieutdanningen. Her er praksisfeltet representert i de fleste av institusjonens organer, også de som ikke bare befatter seg med praksissamarbeidet, slik som fagplanutvalg, FoU-utvalg, studiekvalitetsutvalg og så videre. Tilsvarende er institusjonsledelsen representert i relevante utvalg og diskusjonsfora ved praksisinstitusjonene slik som universitetssykehus og kommunale arenaer, noe som ifølge rapportene har stor betydning for institusjonens muligheter til å påvirke praksis."

 

Delrapporter fra NOKUTs Operasjon Praksis 2018-2020 nevnt i saken:

Studentenes tilfredshet med praksis (mai 2019) 

Hva har NOKUT sagt om kvalitet i praksis? (mai 2019) - LDH nevnt på s. 6 og 8.