Simulering Hege

LDH tilbyr nå simulering for lærere

Simulering for lærere er et nytt tilbud som nå lanseres og tilbys til alle lærere og interesserte ved LDH. Målgruppen er alle som bruker, ønsker å bruke eller er nysgjerrige på simulering som pedagogisk metode.

I fellesskap kan deltakerne utvikle ideer, teste ut og videreutvikle undervisningsopplegg i simulering, og sammen finne frem til det som fungerer best. Ved andre institusjoner hvor dette har blitt testet har kunnskaps- og ferdighetsoverføringen gitt verdifulle tilbakemeldinger på læringsutbytte, vanskelighetsgrad knyttet til kunnskap og ferdighetsnivå, gjennomføringsplan osv. Håpet er at deltakerne skal inspirere hverandre og la seg bli inspirert.

Deltakerne vil også få muligheten til å videreutvikle sine egne simuleringsferdigheter i ulike roller som operatør, fasilitator og observatør. Også med dette formålet er fellesskapet avgjørende for læringsutbyttet. Deltakerne vil lære av hverandre i gjennomførelsen av simuleringssituasjoner og ved refleksjon i debrifing.

 

Simulering er fremtiden

Leder for ferdighetssenteret ved LDH og initiativtaker for tilbudet, Hege Vistven, forteller at tilbudet vil være en måte å utvikle faget på.

– Det er fremtiden. Det vil bare komme mer og mer av simuleringstrening. Det er i tiden, og det forskes mye på hvordan man kan knytte det teoretiske til det praktiske. Det er nødvendig å få inn mer kunnskapsoverføring til praktisk kunnskap.

 

Lavterskeltilbud

Vistven forteller at det skal være et lavterskeltilbud basert på drop-in der de som er nysgjerrige enkelt kan komme innom når de har tid. Man trenger heller ikke delta hver gang. Hun håper også at de som ikke har drevet med simulering tidligere kommer. Tilbudet kan innebære både korte og lange scenarioer der man kan gi hverandre ideer om hvordan man kan gjøre ting.

– Er du usikker på om du kan bruke simulering i din undervisning så kan du komme og se om det er noe for deg. Det er ikke et fastsatt program for hver gang, men vi ser an hva folk har lyst til. Formen kommer litt som vi går, vi finner sammen ut hvordan vi skal gjøre det.

Videre forteller hun at dager uten konkrete planer for eksempel kan brukes til å gå gjennom utstyret som finnes i ferdighetssenteret. På denne måten får man vurdert muligheter og begrensninger ved det nåværende utstyret, samt avdekket behov for nytt utstyr til bruk i simuleringstrening. Sammen kan deltakerne snakke om ulike funksjoner og roller i simulering; hva de enkelte innebærer og hva det krever av lærerne.

 

Fokus på det kunnskapsgivende

Simulering kan for noen oppleves som skremmende og blottleggende. Simulering skal derimot være gøy og kunnskapsgivende. Dette kan være nyttig for lærerne å sette fokus på og være bevisst på. Vistven håper erfaringer og tanker rundt dette kan deles.

– Dette er en måte for oss lærere å se hvordan det oppleves for studentene. Frykten må overkommes. Det er ikke en test av dine ferdigheter, men å få læring i stand. Det handler om å få overført de teoretiske kunnskapene til det praktiske. Samtidig lærer man også av feilene som ble gjort og det som ikke ble gjort. Dette kan vi snakke om etterpå, forteller hun.

Første tidspunkt for simulering for lærere vil være 09.02.18 fra kl. 09.00-11.00. Vistven håper tilbudet vil være en måte å få flere til å drive med simulering.