Ledig stilling: Førsteamanuensis/førstelektor i avdelingen for master, etter- og videreutdanning

LDH utlyser engasjementstilling i 100% stillingsressurs.

For å styrke fagmiljø og forskning ved mastergradsprogrammet i avansert klinisk sykepleie samt høgskolens videreutdanninger, lyser LDH ut engasjementstilling 100% stillingsressurs for perioden 02.01.2018 – 20.12.2019 med mulighet til forlengelse. Stillingen er primært knyttet til master i avansert klinisk sykepleie spesialisering i intensivsykepleie, og vi søker derfor person med førstekompetanse i tillegg til spisskompetanse innenfor intensivsykepleie.

Masterstudiet i avansert klinisk sykepleie utdanner til pasientrettede funksjoner, innovasjon og kvalitetsforbedring. Det er derfor ønskelig at søkere har en delstilling i spesialist- eller kommunehelsetjenesten. Det er mulig å søke om deler av stillingen, oppgi i så fall ønsket stillingsprosent i søknaden.

LDHs utviklings- og forskningsarbeid har hovedfokus på praksisnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning og pedagogisk forskning. Forskningsgrupper er etablert, og personen som tilsettes forventes å delta i relevant gruppe.

 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle mastergradsprogrammet i avansert klinisk sykepleie
 • Planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning, inkludert veiledning av studenter i praksis
 • Bidra til forskning og utviklingsarbeid gjennom nettverksarbeid nasjonalt og internasjonalt

 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med spisskompetanse/videreutdanning i intensivsykepleie
 • Akademisk kompetanse på doktorgrads-/førstelektornivå
 • Erfaring fra pasientnære fagutviklings- og forskningsprosjekt
 • Praktisk pedagogisk utdanning og erfaring fra studentundervisning og veiledning. Pedagogisk utdanning må eventuelt gjennomføres i løpet av to år
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, gode engelskkunnskaper 

Prøveforelesning inngår i et eventuelt intervju.

 

Ønskede egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Evne til å bygge relasjoner og trekke veksler på kompetanse i team
 • Evne til å inspirere gjennom kvalitet og faglig entusiasme

 

Vi tilbyr

 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Nyere, flotte lokaler og gode IKT-løsninger
 • IA-medlemskap

 

Øvrige opplysninger

Søknad med CV og publikasjonsliste sendes elektronisk.

Stillingen er plassert i stillingskode førsteamanuensis/1011 eller førstelektor/1198. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Anne Lene Sørensen, mobil 95827507, E-post  anne.lene.sorensen@ldh.no

Søknadsfrist:  26.10.2017

Søk på stillingen her.