Ledig stilling ikon

Ledig stilling: Koordinator for praksisstudier

Praksisstudier har en nøkkelrolle i utdanningen av sykepleiere. Det er her studentene har mulighet til å koble de teoretiske fagene sammen med praktisk kunnskap og ferdigheter. Kvalitet i praksisstudier er et prioritert satsingsområde ved LDH og en viktig visjon for høgskolen er å være praksisnær. Praksisstudier er sentralt i utviklingen av profesjonell kompetanse.

Vi lyser nå ut en fast 100 % stilling som koordinator for praksisstudier primært knyttet til master- og videreutdanninger. Stillingen er en del av praksisteamet ved LDH og vil være sentral i videreutviklingen av rollen som praksiskoordinator. Tiltredelse 02.01.2020, eller etter nærmere avtale. Stillingen er plassert i studieadministrasjonen med studiesjef som nærmeste leder. Stillingen har nært samarbeid med undervisningsansatte og praksissteder.

 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Administrasjon, oppfølging og organisering av praksis
 • Videreutvikle og ivareta samarbeidet med ulike tjenestesteder i helsetjenesten der høgskolens studenter gjennomfører praksisstudier
 • Initiere tiltak som bidrar til å kvalitetssikre praksisstudier
 • Delta i arbeid som stimulerer til samarbeidsprosjekter mellom høgskolen og praksisstedene, spesielt i relasjon til praksisundervisning, forskning og faglig utviklingsarbeid
 • Samarbeide med høgskolens fagavdelinger og delta i eksterne samarbeidsfora
 • Øvrig studieadministrativt arbeid og andre arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde kan tilkomme

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, minimum på bachelornivå
 • Sykepleierutdanning eller annen relevant helsefaglig utdanning
 • God kjennskap til helsetjenestens organisering og funksjon
 • God IKT-kompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Ønskede egenskaper

 • Selvstendig, strukturert og systematisk
 • Evne til å bygge relasjoner
 • Evne til å kunne inspirere gjennom kvalitet og faglig entusiasme
 • Kunne takle perioder med stort arbeidspress

 

Vi tilbyr

 • Hyggelig arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Fine lokaler sentralt ved St. Hanshaugen og gode IKT-løsninger
 • Godt miljø med høy faglig kompetanse

 

Stillingen er plassert i stillingskode 1434 rådgiver eller 1363 seniorkonsulent avhengig av erfaring og kompetanse. Lønn kr. 464 000 - kr. 563 700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Lovisenberg diakonale høgskole er medlem av Virke og er bundet av tariffavtale fremforhandlet av Virke. LDH er tilknyttet Statens Pensjonskasse og er en IA-bedrift.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til studiesjef Heidrun Hole, tlf. 911 36 262, epost heidrun.hole@ldh.no

 

Søknadsfrist: 24.11.2019

 

Søk på stillingen her