Ledig stilling ikon

Ledig stilling som Rådgiver pedagogisk utvikling og innovative læringsformer

Lovisenberg diakonale høgskole søker nå etter en rådgiver med bakgrunn i pedagogikk og digitale læringsmetoder.

Lovisenberg diakonale høgskole er i en spennende utviklingsfase når det gjelder digitale tjenester og innovative lærings- og undervisningsformer. Vi har anvendt iPad i undervisningen siden 2012 og var den første utdanningsinstitusjonen i Norge til å ta i bruk læringsplattformen Canvas. Prosjekt KILDE ble etablert i mars 2017. Formålet med prosjektet er å koordinere og motivere utviklingsarbeidet innenfor bruk av innovative og studentaktive læringsformer med bruk av digitale hjelpemidler, samt bygge kompetanse innen bruk av pedagogiske metoder som fremmer studentaktiv læring.

Vi søker nå etter en rådgiver med bakgrunn i pedagogikk og digitale læringsmetoder som kan bistå oss i utviklingsarbeidet, i tillegg til å gi støtte til øvrige pedagogisk utvikling ved organisasjonen. Stillingen er en engasjementstilling frem til 30.06.2019 og med ønske om snarlig tiltredelse. Det er mulighet for forlengelse av engasjementet.

Stillingen er organisatorisk plassert i Avdeling for bibliotek og digitale tjenester, knyttet til KILDE-prosjektet og rapporterer til avdelingsleder. Stillingen innebærer tett kontakt med undervisningsansatte i fagavdelingene.

 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Gi pedagogisk støtte og bidra til utvikling av undervisningsansattes kompetanse i utvikling og anvendelse av digitale/studentaktive undervisnings- og formidlingsformer, herunder: 
  • Delta i høgskolens prosjekt for digitale og innovative læringsformer (Prosjekt KILDE), samt bidra til videreutvikling av satsningsområdet
  • Bistå i utvikling av fleksible nettbaserte studietilbud
  • Bistå forvaltningsgruppen i utvikling og kvalitetssikring av pedagogisk innhold i høgskolens læringsplattform Canvas
  • Utvikle og gjøre tilgjengelig høgskolens arkiv over produserte digitale læringsressurser
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av et nytt, delvis nettbasert emne i pedagogisk basiskompetanse
 • Bidra i etablering av meritteringssystem for undervisningspersonale
 • Delta i utvikling av ny fagplan (Bachelor) med vekt på studentaktive læringsmetoder 

 

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i pedagogikk eller annen relevant utdanning på masternivå. Bred relevant erfaring kan erstatte krav om mastergrad
 • Relevant erfaring fra arbeid med utvikling av digitale og/eller studentaktive læringsmetoder og fleksible nettbaserte studietilbud
 • Undervisnings- og veiledererfaring fra universitet/høgskole, gjerne innen helsefag/sykepleie
 • Erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid i samarbeid med fagansatte
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

 

Egenskaper

 • Evne til å samarbeide tverrfaglig
 • God planleggings- og gjennomføringsevne
 • Selvstendig og initiativrik

 

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

 

Vi tilbyr

 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Nyere, flotte lokaler og gode IKT-løsninger
 • IA-medlemskap

 

Øvrige opplysninger

Stillingene er plassert med stillingsbetegnelse Rådgiver og stillingskode 1434.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Sara Clarke, E-post sara.clarke@ldh.no, telefon 91004052.

 

Søknadsfrist: 04.03.2018

Søk på stillingen her.