Ledig stilling ved videreutdanningen i operasjonssykepleie

Lovisenberg diakonale høgskole har økt opptak av studenter til videreutdanning i operasjonssykepleie med studentopptak hver høst.

Vi har en ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor ved videreutdanningen i operasjonssykepleie - avdeling for master, etter- og videreutdanning

I den forbindelse utlyses 30% engasjementstilling for perioden 01.08.2017 – 14.12.2018. Det er ønskelig at søker kombinerer stilling ved høgskolen med stilling i klinisk praksis.

                                                                           

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Veiledning av studenter i klinisk praksis
 • Undervisning

 

Kvalifikasjoner

 • Videreutdanning i operasjonssykepleie
 • Mastergrad er ønskelig
 • Oppdatert klinisk kompetanse/spesialistkompetanse
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, gode engelskkunnskaper

Prøveforelesning inngår i et eventuelt intervju.

 

Ønskede egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Evne til å bygge relasjoner og trekke veksler på kompetanse i team
 • Evne til å inspirere gjennom kvalitet og faglig entusiasme

  

Vi tilbyr

 • Hyggelig arbeidsmiljø med gode og engasjerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse etter gjeldende regler
 • En verdibasert og praksisnær høgskole med samarbeidsflater mot Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg, Lovisenberg Omsorg+ og Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg

 

Øvrige opplysninger

Stillingene er plassert med stillingskode 1011/førsteamanuensis, 1198/førstelektor og 1008/høgskolelektor.

Lovisenberg diakonale høgskole er medlem av Virke og er bundet av tariffavtale fremforhandlet av Virke. Ansettelse og lønnsplassering skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lov- og avtaleverk. LDH er en IA-bedrift.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til studieleder Anne Lene Sørensen, mobil 95827507, epost: anne.lene.sorensen@ldh.no 

Søknadsfrist:  01.06.2017

Søk på stillingen her.