Ledig stilling ikon

Ledige stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor/ høyskolelektor - videreutdanningen i operasjonssykepleie

Lovisenberg diakonale høgskole har økt opptak av studenter til videreutdanning i operasjonssykepleie med studentopptak hver høst. I den forbindelse utlyses totalt 150% stillingsressurs som engasjementstillinger for perioden 01.08.2018 – 20.12.2020 med mulighet til forlengelse. Det er mulig å søke på fra 100% til mindre deler av stillingsressursen, og vi ber søkere spesifisere ønsket stillingsandel. Stillingen er plassert i avdeling for master, etter- og videreutdanning.

LDH legger vekt på å utdanne operasjonssykepleiere som har kompetanse til å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet samt å utøve operasjonssykepleie på en etisk forsvarlig og omsorgsfull måte. Innen LDHs forsknings- og utviklingsarbeid satses det på praksisnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning og pedagogisk forskning.

 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Veiledning av studenter i klinisk praksis
 • Undervisning
 • Eksamensarbeid og evaluering av studietilbud
 • Videreutvikling av studieprogrammet

 

Kvalifikasjoner

 • Videreutdanning i operasjonssykepleie
 • Mastergrad
 • Ønskelig med førstekompetanse
 • Oppdatert klinisk kompetanse/spesialistkompetanse
 • Pedagogisk basiskompetanse. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning må innfri krav i løpet av to år etter tilsetting.
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, gode engelskkunnskaper

 

Prøveforelesning inngår i et eventuelt intervju.

 

Ønskede egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Evne til å bygge relasjoner og trekke veksler på kompetanse i team
 • Evne til å inspirere gjennom kvalitet og faglig entusiasme

 

Vi tilbyr

 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Nyere, flotte lokaler og gode IKT-løsninger
 • IA-medlemskap

 

Øvrige opplysninger

Stillingene er plassert med stillingskode 1011/førsteamanuensis, 1198/førstelektor og 1008/høgskolelektor.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til studieleder Anne Lene Sørensen, mobil 95827507, e-post: anne.lene.sorensen@ldh.no

 

Søknadsfrist: 01.05.2018

Søk på stillingen her