Møtestedet Kirkens bymisjon

Feltbesøk til Møtestedet

”Ingen er bare det du ser”, er et slagord som er mye brukt av Kirkens Bymisjon. Og ved å dra på feltbesøk til Møtestedet, fikk både studenter og ansatte en påminnelse om hvor sant og viktig det er.

Alle på sitt første år i bachelor i sykepleie har i løpet av fire dager i vår, vært på besøk i Møtestedets lokaler med inngang fra Skippergata. Her har vi fått komme inn i et innbydende kafélokale med tente lys og friske blomster på bordene, og vi har fått høre virksomhetsleder Kari Gran fortelle om både tanken bak kaféen og om kaféens gjester.

 

Om møtestedet

Møtestedet er en kafé for mennesker som lever i gate- og rusmiljøet i Oslo, og det er et sted hvor de kan få vise fram noen av de sidene av seg selv som samfunnet ellers ikke ser. Her kan de få være sportsinteresserte og se fotball eller OL på tv, de kan få lese avisa eller låne en bok fra bokhylla, eller få være en vanlig kafégjest som får servert varm, god og næringsrik mat ved bordet.

Samtidig får vi som kommer på besøk et innblikk i en del av samfunnet som vi vanligvis ikke er en del av. Vi blir minnet om at uansett hvilken merkelapp samfunnet ellers putter på folk, så er alle mennesker med behov for, og rett til, å bli behandlet som mennesker med verdighet.

 

Diakoni i praksis

Som en diakonal høgskole, er LDH opptatt av å løfte frem dette perspektivet gjennom undervisningen, og ved å dra på feltbesøk er målet å kunne stimulere til refleksjon rundt egne holdninger og handlinger. Hvilke holdninger bærer jeg med meg når jeg skal møte mennesker som sykepleier? Hvilke konsekvenser får mine holdninger for hvordan jeg møter mennesker? Hva er det som konstituerer menneskeverdet?

”Ingen er bare det du ser.” Menneskets verdighet er ikke avhengig av hvordan vi lykkes i samfunnet for øvrig, og vi håper at feltbesøket kan være en påminnelse og en utfordring til refleksjon videre i studiet.

 

Skrevet av studentprest Liv Arnhild Romsaas og høgskolelektor Maud Cecilie Roos.