Søkertallene er inne

Mange vil studere sykepleie ved LDH

Søkertallene fra Samordna opptak ble sluppet kl. 11 i dag. Her er resultatene for Lovisenberg diakonale høgskole.

I år er det flere som søkte seg til sykepleie (opp 6, 22% på landsbasis) enn tidligere år. Dette stemmer godt med trenden vi har sett i flere år hvor både studiet er populært og sykepleiere er ettertraktet på arbeidsmarkedet. 

Bildet ovenfor viser studieleder Unni Jenssen, rektor Lars Mathisen og studiesjef Heidrun Hole med rapporten over de nye søkertallene.

Lars Mathisen

– Det er bra for samfunnet og for sykepleiefaget at mange søker sykepleierutdanning og konkurrerer om studieplassene. Etter en sterk vekstperiode ved LDH er det med spenning vi ser årets søkertall, og selvfølgelig er vi stolte og glade for å beholde posisjonen som et foretrukket studiested i Oslo og på landsbasis, med fire søkere per studieplass, forteller rektor Lars Mathisen.

I 2017 hadde LDH totalt 4383 søkere hvor 803 av disse plasserte LDH på førsteprioritet. Til høsten 2017 er det 200 planlagte studieplasser på bachelor i sykepleie.

Se statistikken på Samordnaopptak.no.

 

Mange søkere per studieplass

Om man sammenligner utdanningsinstitusjoner i hele Norge ligger LDH og NTNU likt med fire søkere per planlagte studieplass i 2017. Det er sykepleie ved HIØ, med 4.2 søkere per studieplass, som kommer best ut.

I flere år på rad har LDH hatt veldig gode søkertall til sin bachelor i sykepleie. Dette gjør noe med studentene vi utdanner. Rektor Lars Mathisen utdyper:

– Når det er mange søkere fører det naturlig nok til større kamp om studieplassene. Resultatet blir at det er de med høyest karakterer som blir tilbudt studieplass i juli. Hvordan omsettes gode karakterer til en dyktig sykepleier, verdsatt og trygg kollega? Det er en utfordring vi trives så godt med at vi konsentrerer bachelor- og masterprogram om sykepleiefaget.

 

Fornøyde studenter

Fra venstre: Kristine Holm Kjærnes, sekretær SP og Silje Beate Høgstøyl, leder SP

Vi har tatt en prat med leder for Studentparlamentet (SP) Silje Beate Høgstøyl og sekretær for SP Kristine Holm Kjærnes. Nyheten om de gode søkertallene blir de begge veldig glade for å høre. De siste årene har nåløyet for å komme inn vært lite.

– Det er flott at folk kjenner til skolen. Jeg tenker at det viser at vi gjør noe bra og har et godt rykte blandt de som søker, sier Silje.

Kristine tenker med en gang på hva søkertallene har å si for kvaliteten ved høgskolen.

– Som student kjenner man at man er heldig. Man går på en bra skole og det må være motiverende for lærerne også.

– Det skaper et godt miljø at alle som går her brenner for å studere sykepleie, avslutter Kristine.

– Det viser at du må jobbe for å bli sykepleier, sier Silje. 

– Jeg tenker at slike tall er med på å løfte sykepleieyrket. Det viser de som fortsatt går på videregående at sykepleie er noe du må jobbe hardt for å bli, og du må jobbe hardt for å komme inn på studiet.

 

Opptak og studiestart høsten 2017

Nå som alle søknader er inne starter arbeidet med opptaket og planlegging frem mot studiestart for fult.

Resultatet fra hovedopptaket kommer 20. juli. Da får de fleste vite om de har fått plass eller er kommet på venteliste.

– Vi gleder oss til å ta imot nye studenter på Lovisenbergområdet til høsten, og gjør vårt aller beste for å gi en utdanning som er engasjerende i studietiden, og som arbeidsgivere etterspør, avslutter Lars Mathisen.

Har du søkt hos oss? Følg med på samordnaopptak.no