Menn i sykepleien – LDH vs Island - møte 18.11.19

Menn i sykepleien – LDH vs Island

På Island er andelen mannlige sykepleierstudenter kun 2 %. Ved LDH får mannlige søkere 2 kjønnspoeng ved opptak, og prosentandelen mannlige studenter på kullet fra 2019 er 19 %. Mandag 18. november var representanter fra University of Akureyri og Islands direktorat for likestilling på besøk hos LDH for å dele erfaringer om temaet menn i sykepleien med studenter og ansatte.

Representanter fra Island hadde hørt om LDH og tilleggspoengene mannlige søkere får ved opptak til bachelor i sykepleie.  De ønsket derfor et møte med formål om å utveksle erfaringer om menn på sykepleierstudiet og hvordan LDH jobber med dette, deriblant kjønnspoeng.

Mange sentrale tema ble delt og diskutert. LDH var representert med flere mannlige sykepleiere, inkludert studenter, rektor og studieleder. I tillegg deltok leder og nestleder av NSF Student på møtet, sammen med representanter fra Studentparlamentet ved LDH.