Ferdighetssenteret samtale

Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler

Frist for å søke prosjektmidler til samarbeidsprosjekt mellom enheter i kommune- og spesialisthelsetjenesten og LDH i 2018 er 1. februar.

Lovisenberg diakonale høgskole avsetter årlig midler til samarbeidsprosjekt som har som målsetning å styrke kvaliteten på praksisstudiene til studentene og/eller kvaliteten på tjenesteutøvelsen.

Midlene tildeles etter skriftlig søknad og søknadsfristen for årets tildelinger er 1. februar 2018.

Følg denne linken til siden om samarbeidsprosjekter for nærmere informasjon, samt online søknadsskjema. Her ligger også kontaktinformasjon dersom du for eksempel ønsker å få en tilbakemelding på tematikk før du starter søknadsprosessen.

I kommende periode prioriteres disse satsningsområdene:

  • Konkretisering av læringsutbytter ved praksisstudier i samarbeid mellom LDH og praksisfeltet, slik at praksisfelt og høgskole deler språk, innhold og vurdering ved denne læringsmetoden. Dette er en oppfølging av den nasjonale rapporten Kvalitet i praksisstudier (UHR, 2016).
  • Pasientsikkerhet og kvalitet - samarbeid høgskole/praksisfelt.
  • Frie midler - tildeles prosjektsøknader fra praksisfelt med samarbeidspartner ved LDH.

Velkommen som søker!