Studetbevis-app

Nå får du studentbeviset ditt på mobiltelefonen.

Lovisenberg diakonale høgskole gikk sommeren 2015 over til å ha elektronisk studentbevis.

Du kan laste ned appen Studentbevis og på den måten ha studentbeviset ditt tilgjengelig når du trenger det.

 

Slik fungerer studentbevis-appen

Du må ha fullført semesterregistreringen i StudentWeb og betalt semesteravgiften for det nåværende semesteret for at appen skal være gyldig. Det kan ta tre-fem dager fra du har betalt semesteravgiften til den blir registrert på StudentWeb.

Appen er tilgjengelig på App Store og Google Play.