Nettkurs i respirajonsbehandling av nyfødte

Revidert nettkurs i respirajonsbehandling av nyfødte

Siden februar 2017 har 670 studenter, sykepleiere og leger fra hele landet deltatt på nettkurs i respirasjonsbehandling av nyfødte. Nettkurset startet som et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og LDH. Nå har LDH overtatt eierskap og drift av kurset, og er i ferd med revisjon og videreutvikling.

Klinisk kompetanse i respirasjonsbehandling betinger teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Nettkurset legger til rette for at deltakerne kan tilegne seg nødvendig teoretisk kunnskap i forkant av deres praktiske opplæring. 

 

Fleksibelt kurs på flere nivå

Meningen er å lage et mer fleksibelt kurs med alternative kursløp på flere ulike kompetansenivå. I revisjonen tas det hensyn til verdifull tilbakemelding fra tidligere kursdeltakere og kurset flyttes over til LDHs læringsplattform, Canvas.  

Kurskomiteen består av høgskolelærere ved utdanningene master i avansert klinisk nyfødtsykepleie og master i avansert klinisk sykepleie (intensiv og allmenn) ved LDH, i tillegg til eksterne eksperter fra nyfødtintensivmiljøet.  

Ny versjon av nettkurset kommer på nyåret 2020. Informasjon om kursavgift og påmelding kommer.