Åpning MAKNY 2019

Åpning av nytt masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie

14. januar 2019 startet et nytt masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole. Masterstudiet er en viktig videreutvikling av fagfeltet og av videreutdanningen i nyfødtsykepleie som LDH har tilbudt siden 2005. Videreutdanningen var den første innen feltet i Norden, og LDH er fortsatt i front ved å etablere masterstudiet. 

Studieleder ved avdeling for master-, etter- og videreutdanning ved LDH, Anne Lene Sørensen ønsket 29 nye studenter, samt fylkeslege Jan Petter Odden, representanter fra praksis og ansatte ved LDH velkommen til åpningen av masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie. 

Bakgrunnen for etablering av studiet er at det hvert år innlegges ca. 6.000 barn på norske nyfødtavdelinger. Premature og syke nyfødte barn er umodne og sårbare. De er prisgitt kvaliteten på den helsetjenesten som ytes for å overleve, og for å oppleve en best mulig utvikling med god helse. God, familiebasert omsorg og mye tid med hud-mot-hudkontakt med sine foreldre i nyfødtavdelingene er behandlende og forebyggende i et livsløpsperspektiv.

Gjennom masterstudiet i avansert klinisk nyfødtsykepleie utvikles kompetanse til å yte faglig og etisk forsvarlig helsehjelp på et avansert nivå. Målgruppen for helsehjelpen er premature og akutt kritisk syke nyfødte, barn i aldersgruppen 0-3 måneder med medfødte eller andre skader og sykdommer, samt deres nære familie (benevnelsen nære familie inkluderer foreldre/barnets omsorgspersoner og søsken). Masterstudiet gir kompetanse til å ivareta og ta ansvar for målgruppens behov for sykepleie gjennom hele pasientforløpet, fra høyteknologisk behandling til utskrivelse til hjemmet eller til palliativ behandling fram mot en verdig død. 

 

Kvalitet og pasientsikkerhet

Åpning MAKNY 2019 - fylkeslege Jan Petter Odden-3

Fylkeslege i Oslo og Viken, Jan Petter Odden, har selv en doktorgrad i nyfødtmedisin og benyttet anledningen til å stille sentrale spørsmål knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet ved tilbudet til syke nyfødte i norske sykehus:

  • Hvorfor får ikke alle syke nyfødte ha foreldrene sammen med seg 24/7? 
  • Hvorfor er det ved mange nyfødtavdelinger lavere bemanningsfaktor vs. voksenintensivavdelinger? 
  • Hvorfor er det færre sykepleiere med intensivkompetanse vs. voksenintensiv?

Han gjennomgikk sentrale punkter i Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger utgitt i 2017. Målet er at retningslinjene kan bidra til god helhetlig omsorg for syke nyfødte barn og deres nære familie. Til slutt gratulerte han ved studiestart både de nye studentene ved LDH og syke nyfødte med deres familie.

Helene Normann Furnes fra Norsk Sykepleierforbund og Jordmorforbundet var tilstede for å ønske de nye studentene velkommen. Hun fortalte fra sin egen hverdag på Ahus: 

– Når behovet er der er jeg så glad for at dere er der. Vi har ulik bakgrunn og kompetanse, men vi har det samme målet: best mulig helse til alle barn. Det at dere utvikler ny kompetanse utvikler nyfødtomsorgen, noe som har ringvirkninger for hele feltet.

Også assisterende utdanningsleder ved OUS, Kari Raaum Hovde, ville gratulere LDH med masterprogammet og ønsket de nye studentene lykke til. Hun refererte til LDHs historie som eneste utdanningsinstitutsjon på feltet i Norden i mange år, og betegnet dagen som nok en merkedag i Lovisenbergs historie. 

Rektor ved LDH, Lars Mathisen, avsluttet med en klar melding til studentene:

– Vi kjenner feltet og vet om utfordringene. Takk for at dere tar sjansen på denne nye utdanningen!

 

– Dette er den delen av sykepleiefaget jeg brenner for

 Åpning MAKNY 2019 - studentene Hanne Holtmoen og Linda Holtet

De 29 nye masterstudentene kommer fra hele Norges langstrakte land, og kommer med variert bakgrunn og erfaring. 

Linda Holtet har vært sykepleier siden 2014 og har siden jobbet på nyfødtavdelingen på Ahus. Hun gleder seg veldig til å ta fatt på den nye utdannelsen hvor hun håper hun lærer masse og øker sin kunnskap og kompetanse.

Hanne Holtmoen har en variert bakgrunn fra hun i 2010 var ferdigutdannet sykepleier. Blant annet har hun jobbet i barnebolig, på nyfødtintensiv og i bofellesskap. Nå er hun tilbake på nyfødtavdelingen på Ahus. 

Hvorfor valgte du å begynne på dette masterprogrammet?

– For å øke min kunnskap og kompetanse. Dette er den delen av sykepleiefaget jeg brenner for, og hvor hjertet mitt ligger. Jeg gleder meg til å lære veldig mye mer! 

Programansvarlig Nina M. Kynø avsluttet med å fremheve at LDH har gledet seg til denne dagen. Hun oppfordret og utfordre de nye studentene til å være aktive, delta i pasientsituasjoner og kaste seg ut i nye oppgaver. 

– Vi lærere gleder oss til den nye veien vi skal gå sammen.