LOS - trening

Opptaket 2018: Flere menn får tilbud om studieplass ved LDH

Tall fra Samordna opptak viser at det er en markert økning i antall menn som får tilbud om plass ved LDH til bachelorutdanningen i sykepleie, sammenliknet med 2017. Dette skjer samme år som Lovisenberg diakonale høgskole og Universitetet i Agder iverksetter en prøveordning med to tilleggspoeng for menn ved opptak.

- Det er fortsatt noen uker igjen til vi ser hva sammensetningen av studentgruppen blir ved studiestart. I mellomtiden gleder vi oss over at sykepleiestudiet interesserer menn, og for hvert skritt i retning av at mangfoldet i yrkesgruppen ligger tettere opp til befolkningen for øvrig, sier rektor Lars Mathisen.

- Hovedopptaket ved LDH ligger høyt på konkurransepoeng. Studenter med gode prestasjoner i ryggsekken vil bidra til et godt læringsmiljø der studentene lykkes med å gjennomføre studiet, sier studieleder Edith Roth Gjevjon. Ved LDH gleder vi oss til studiestart og ønsker de nye studentene velkommen til en krevende utdanning, full av opplevelser.

Se også: Menn viser større interesse for sykepleierstudiet i 2018