Øvingskveld i ferdighetsenteret 08.10.19

Studenter arrangerer øvingskvelder i ferdighetssenteret

Øvingskvelder i ferdighetssenteret er et nytt ukentlig tilbud for alle studenter ved LDH. Det er faste studentassistenter som planlegger og arrangerer kveldene for sine medstudenter.

Øvingskveldene vil være særlig relevant for de studentene som skal opp til praktisk prøve, men også andre som vil øve opp kunnskap og ferdigheter. Studentassistentene lager et program som skal passe alle årstrinn ved bachelorutdanningen. 

Studentassistentenes rolle er å veilede og utveksle erfaringer med andre studenter.

– Jeg synes det er oppriktig gøy å veilede folk, og har tidligere erfaring som klatreinstruktør, sier studentassistent Lars Petter Jonassen.

Øvingskveld i ferdighetsenteret 08.10.19 - 2

Tirsdag 8. oktober ble første øvingskveld i ferdighetssenteret arrangert, og det skal arrangeres hver tirsdag utover høsten kl.16-20. 

Studentassistentene har mulighet til å ta frem utstyr som ellers ikke er tilgjengelig utenfor undervisning.  

Øvingskveld i ferdighetsenteret 08.10.19 - 3

 

Nyttig å øve kontinuerlig på praktiske ferdigheter

– Det er viktig at vi trener mer på de praktiske øvelsene man gjør når man er ute på sykehjem eller sykehus. Mange tenker på praktisk prøve, men selv erfarte jeg da jeg var ute i praksis at det også er nyttig å øve kontinuerlig på praktiske ferdigheter. Det er en fin mulighet for studentene til å bruke ferdighetssenteret mer, hvor man også får tilgang på mer utstyr. At høgskolen legger til rette for dette er ekstra positivt, sier studentassistent Lozan Balisany. 

Videre forteller hun at studentassistentene skal være til stede så studentene kan føle seg trygge, samtidig som de vil få ekstra læring i å øve på egenhånd. 

– Det er ikke bare viktig for studiene, men også for å være forberedt og bli trygg på sykepleierrollen.

Øvingskveld i ferdighetsenteret 08.10.19 - 5

 

 

Spennende og relevant program

Med tilrettelegging og veiledning fra høgskolens ansatte er det studentassistentene selv som utvikler programmet og innholdet på øvingskveldene.

– Det er de som vet hvor skoen trykker. Det er de som har førstehåndskunnskap med hva det kan være nyttig å øve på i forberedelse til og underveis i praksis og studier. Derfor er det fint at de kan være med på å utvikle både programmet og opplegget, sier leder av ferdighetssenteret Hege Vistven.

Balisany forteller at det blir spennende temaer utover høsten, og at de har forsøkt å kategorisere for ulike sykdommer og sykdomsprosesser de tror vil være relevant. De setter fokus på det de selv har erfart at er nyttig for undervisning og i praksis. 

Hygiene og smittevern, eliminasjon og ernæring, sirkulasjon (EKG og hjertet), forflytning og leiring, og klinisk undersøkelse og vurdering er noen av temaene som vil tas opp utover høsten. I tillegg vil det arrangeres "generalprøver" før praktisk prøve. 

Øvingskveld i ferdighetsenteret 08.10.19 - 4