Studenter og ansatte på postervandring

Posterprosjekt for førsteklassingene

Etter å ha gjennomført sin første praksisperiode fikk studentene på sitt første år i bachelor i sykepleie i oppgave å presentere sine tanker og ideer i plakatformat.

Det var 25 grupper med studenter som deltok og leverte inn hver sin poster. Hver gruppe måtte presentere sin tolkning av morgendagens ideelle sykehjem med bakgrunn i tanker og erfaringer de hadde gjort seg i sin første praksisperiode. De sto fritt til å velge hva de ville fokusere på. Noen grupper valgte å vise tiltak som kunne bedre de eldres hverdag andre valgte å fokusere på de ansatte ved sykehjemmet.

En poster, eller en plakat om du vil, er en stor plakat hvor forskning og ideer blir presentert på en visuelt fengende måte. Denne typen forskningsformidling er mye brukt for å presentere sykepleieforskning på forskningskonferanser.

 

Postervandring med avstemming

De innleverte posterne ble hengt opp på høgskolebygget og studenter og ansatte ble invitert på postervandring hvor de kunne se ideene og tankene til studentene, og stemme på sin favoritt.

Gruppe 17 vant med posteren SykeHJEM - Leve hele livet.

Andreplass ble gruppe 14 med Fremtidens sykehjem.

Tredjeplass ble gruppe 1 med Grey is the new gold.

 

De tre posterne som tok (fra venstre) første, tredje og andreplass.

Gruppen på fire studenter ble godt fornøyd over å få sin poster stemt frem som den beste. Premien, i form av en pose Twist, var allerede prøvesmakt idet vi fikk spurt hvordan de syntes refleksjonsdagen med posterlaging og -vandring hadde vært.

- Det var gøy å gjøre noe litt annet, kommer det raskt fra flere av gruppens medlemmer.

I tillegg til Twist-posen vil også vinnerposteren trykkes opp i stort format og henges opp på Lovisenberg diakonale høgskole sammen med lignende postere som de ansatte har laget.

 

Studentene som vant avstemmingen og posteren de laget i midten.

Helt på tampen rekker vi også å få noen ord med gruppen som tok tredjeplassen i konkurransen.

- Gøy å tenkte design! Å finne en god måte å vise hva vi mente ville være et flott sykehjem i fremtiden.

 

Vil fange opp de første ideene

Det er lærerne Lina Oelschlägel, Gerd Sylvi Sellevold og Elisbeth Finnbakk som har planlagt posterdagen i samarbeid med Catrine Hovland Ottervig som bidro på design-aspektet av oppgaven.

Selfie: (bak fra venstre) Lina Oelschlägel og Gerd Sylvi Sellevold. Catrine Hovland Ottervig.

Studentene har vært ute i sin aller første praksisperiode og det er interessant å observere hvordan de tenker om hva som skal til for møte fremtidens utfordringer med eldrebølgen som alle vet at er på vei. De har hatt undervisning tett knyttet til de gamle pasientene i forkant av prosjektet, og vi ønsker de skal anvende denne teorien sammen med sin nye praksiserfaring inn i posteren. 

– Studentene blir oppfordret til å tenke kreativt rundt temaet morgendagens ideelle sykehjem, og posterformatet er fin ramme for å presentere disse ideene oversiktlig og visuelt, forklarer de ansvarlige lærerne.

– Gruppene anvender sin erfaring fra praksis på sykehjem og teori om den gamle pasienten fra skolen, og presenterer nytenkende og gode idéer hovedsakelig gjennom illustrasjoner, men også noe tekst.

Det fokuseres ofte i media på hva som er galt og hva som ikke fungerer i eldreomsorgen. Tanken bak dette prosjektet er at studentene skal gripe fatt i det som allerede fungerer bra, og samtidig rette fokus mot hva som skal til for å sikre en god eldreomsorg i fremtiden. 

– Postere er også et relevant formidlingsverktøy for sykepleiere på konferanser, og med dette tenker vi at prosjektet er med på å gi studentene en tidlig start på akademisk formidling av sykepleiefaget.

 

Studieleder Unni Jenssen og Edith Gjevjon sammen med Lina Oelschlägel.