NEO5

Prosjekt-NEO på prosjektreise til Tanga i Tanzania

Prosjekt-NEO er et utviklingsprosjekt initiert og drevet av studentene ved Lovisenberg diakonale høgskole. I februar i år var prosjekt-NEO så heldige å bli invitert til å besøke prosjekt-NEO sine prosjekter i Tanga i Tanzania.

Prosjekt-NEO sine satsingsområder i Tanga er å sørge for rent drikkevann til lokale barneskoler og bistå med støtte til helsefremmende kampanjevirksomhet. I perioden 5. februar til 14. februar var leder Rikke Eliesen og nestleder Emilie Dønnum på besøk på kompetansesenteret TICC i Tanga. I perioden bodde vi på TICC-området med ansatte og utvekslingsstudenter i praksis. Prosjektreisen til Tanga har vært en utrolig spennende, verdifull og givende opplevelse da vi både har sett og erfart hva bistanden går til i Tanga. Vi er veldig glade for å se at støtten forvaltes på en god måte og ikke minst at det utgjør mye for mange.

 

Rent drikkevann til barneskoler i Tanzania

Prosjekt-NEO har vært på besøk til fire barneskoler som vi støtter med rent drikkevann. På hver av skolene fikk vi møte rektorene som viste oss rundt på skolene. Vi fikk se hvordan vannsystemet på skolene fungerte og hvor vannkranene var plassert. Prosjekt-NEO finansierer vannregninger, vannkraner og vedlikehold av disse ved de fire barneskolene. På denne måten sikrer vi at barna på barneskolene får rent drikkevann gjennom skolehverdagen. Det var et sterkt møte, hvor vi fikk oppleve skolenes utfordringer på nært hold. Flere av skolene har mellom 1000-1400 elever og kun opptil åtte velfungerende toaletter. Flere toaletter var ute av stand grunnet flere årsaker. Noen barneskolene er støttet av TICC og andre sponsorer med nyere toaletter, likevel er det et stort behov for flere toaletter på skolene. Det viste seg at flere skoler ikke hadde vannkobling til toalettene, slik at de hygieniske og sanitære forholdene ble forsømt. Håndvask er en stor utfordring, da ikke alle skoler har vanntilgang ved toalettene. Det var stor takknemlighet for Prosjekt- NEO sitt bidrag!

Vannprosjekt NEO Tanga

 

Helsekunnskap gjennom sang, dans, apell og rollespill

På TICC deltok vi i en aktivitetsgruppe sammen med 17 ungdommer i CC-Youth. CC-youth motiverer og hjelper ungdommer mellom 15-24 år som har falt utenfor skolesystemet til å fullføre skolegang eller få yrkesopplæring. Målet er at ungdommen skal sysselsettes i skole eller arbeid etter 1 års deltakelse i CC-Youth. CC-Youth tilbyr ulike programmer med forskjellig fokusområder. Eksempelvis tilbyr de både ledelse, business, kultur og teater. Prosjekt-NEO støtter årlig programområdet kultur og teater. Ungdommene som har valgt kultur og teater i CC-Youth reiser ut til lokale landsbyer og barneskoler hvor de formidler helsefremmende kunnskap gjennom kampanjer. Kampanje er skapt for å øke lokalbefolkningens generelle helsekunnskap gjennom sang, dans, apell og rollespill. I aktivitetsgruppen fikk vi muligheten til å fortelle ytterligere om prosjekt-NEO og hvordan støtten innsamles på Lovisenberg diakonale høgskole. Ungdommene var veldig takknemlige for bidraget, og sa at støtten både utgjør en stor forskjell for dem og lokalbefolkningen.

Aktivitetsgruppe i CC-Youth med leder og nestleder av prosjekt-NEO

Vi var så heldige og få delta sammen med CC-Youth og sykepleierstudenter i praksis på flere kampanjer på lokale barneskoler og i landsbyene. Kampanjene omhandlet viktigheten med å drikke tilstrekkelig drikkevann og viktigheten med håndvask for å forebygge bakterier og sykdommer. CC-Youth fremførte et engasjerende rollespill, mens sykepleierstudentene hadde laget en appell med informasjon etterfulgt av en kreativ dans. På slutten ble publikum, både barn og voksne, invitert til å svare på spørsmål, samt stille egne spørsmål om vanninntak og håndhygiene. Det ble utdelt vannbøtter og såpestykker til de utvalgte som svarte rett på spørsmålene – en fin motivasjon til å øke interessen blant publikum underveis. Det kom frem at kampanjene omhandlet temaer som lokalbefolkningen hadde lite kunnskap om. Med egne øyne har vi fått sett og opplevd hvilken verdi og innflytelse CC-Youth sitt arbeid har for lokalbefolkningen. Kampanjevirksomheten her i Tanga skaper også stort engasjement og arbeidsplasser for ungdommer som har falt utenfor skolesystemet. Vi ble kjempeimponerte over arbeidet!

NEO4

 

Nye prosjekter på gang

I Tanga fikk vi flere forespørsler om ytterligere støtte fra prosjekt-NEO. Etter godt samarbeid med TICC siden 2014 ønsker vi nå å øke støtten til flere prosjekter i Tanga. Underveis i omvisningene på skolene mottok vi flere forespørsler, blant annet var det behov for vannkobling til toalettene, flere toaletter, flere vannkraner og flere vannbøtter og kopper. Vi har i ettertid av reisen arbeidet med nye avtaler med TICC i tillegg til vann- og kampanjestøtte. Hvilke prosjekter som støtten skal utvides til vil dere holdes oppdaterte om så fort avtalene går i orden. Prosjektreisen til Tanga har vært svært viktig for å videreutvikle prosjektet og støtten fra studentene ved Lovisenberg diakonale høgskole.

 

Av Rikke Eliesen, leder Prosjekt-NEO