Samarbeid på Cathinka

Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler for 2020

Frist for å søke prosjektmidler til samarbeidsprosjekt mellom enheter i kommune- og spesialisthelsetjenesten og LDH i 2020 er 3. februar.

Lovisenberg diakonale høgskole avsetter årlig midler til samarbeidsprosjekt som har som målsetning å styrke kvaliteten på praksisstudiene til studentene og/eller kvaliteten på tjenesteutøvelsen.

Midlene tildeles etter skriftlig søknad og søknadsfristen for tildelinger i 2020 er 3. februar 2019.

 

Se siden om samarbeidsprosjekter for nærmere informasjon. Her ligger også kontaktinformasjon dersom du for eksempel ønsker å få en tilbakemelding på tematikk før du starter søknadsprosessen.

 

Prioriterte utviklingsområder for 2020/2021 er:

 1. Kvalitet ved praksisstudier knyttet til en eller flere av de aktuelle studieplaner/fagplaner ved LDH (se denne lenken) Eksempler på innsatsområder er:
  1. Aktiv bruk av læringsutbytter for at nye nasjonale retningslinjer og oppdaterte studieplaner er konkretisert ut til post-/enhetsnivået
  2. Tiltak som følger opp bevarings- eller forbedringsområder etter resultater fra studenters evaluering av tilfredshet med praksisstudier (LDH kan kontaktes for informasjon).
  3. Implementering og spredning av kompetanse oppnådd for praksisveiledere
  4. Forberedelser til praksisstudier ved både praksisstedet og høgskolen
  5. Vurderingsprosesser – underveisevaluering og sluttvurdering
 2. Frie midler - tildeles prosjektsøknader fra praksisfeltet

 

Velkommen som søker!