Ohio LDH besøk

Signering av samarbeidsavtale med The Ohio State University

Den 14. november var en merkedag da Lovisenberg diakonale høgskole fikk besøk av en delegasjon fra The Ohio State University, College of Nursing. Målet med besøket var signering av en samarbeidsavtale mellom de to undervisningsinstitusjonene.

Lovisenberg diakonale høgskole og The Ohio State University, College of Nursing har signert en samarbeidsavtale (memorandum of agreement). Samarbeidsavtalen ble til som følge av en nylig studentutveksling samt et ønske om å samarbeide innen flere ulike felter.

Signering av avtale med Ohio State University

 

Etter signeringen, som fant sted i en fullsatt kantine, holdt Bernadette Mazurek Melnyk en liten tale hvor hun fortalte oppmøtte studenter og ansatte ved LDH om The Ohio State University.

The Ohio State University har totalt 65 000 studenter hvorav 2000 er studenter på deres utdanninger i sykepleie. De har seks sykehus og underviser på totalt fem campuser. De var glade for samarbeidet og resultatene det vil føre til. På den litt humoristiske siden takket de for at LDH til og med hadde bestilt snø for anledningen. 

Kutter kake sammen med Ohio State University

Etter signeringen ble det servert kake for å markere anledningen. 

Studentene får kake etter signeringen.

 

Faglig foredrag om kunnskapsbasert praksis

Dean Melnyk (Bernadette Mazurek Melnyk PhD, RN, CPNP/PMHNP, FAANP, FNAP, FAAN, Vice President for Health Promotion, University Chief Wellness Officer, og Professor og Dean of the College of Nursing ved The Ohio State University) ga tilhørerne et innblikk i hvordan The Ohio State University arbeider systematisk med utdanning og brobygging for kunnskapsbasert praksis.

Kunnskapsbasert praksis er den norske oversettelsen av evidence-based practice. Kunnskapsbasert praksis handler om å ta resultatene fra gode, veldesignede forskningsstudier, kombinere det med klinisk ekspertise om pasientens sykdom og helsevesenet, og pasientens ønsker for egen behandling, for å ta en så god avgjørelse om behandling som mulig. Begrepet knyttes ikke bare til ett område og utelukker ikke annet helsepersonell.

Melnyk holder foredrag om forskningsbasert-praksis.

Melnyk holdt et spennende foredrag om helse. Utgangspunktet hennes for å fokusere på helse var konsekvensene dårlig helse får for befolkningen. Hun snakket om at den tredje største dødsårsaken i USA er feilmedisinering og andre uhell innlagte pasienter blir utsatt for. Dette er konsekvenser av at kunnskapsbasert praksis ikke alltid er måten helsepersonell jobber etter. I tillegg har helsepersonell i USA dårligere psykisk helse enn den generelle befolkningen, noe som kan ha stor innvirkning på helsevesenets praksis og resutater. 

Melnyk fortalte videre at det er et stort gap mellom god forskning og at den gode forskningen blir tatt i bruk i form av kunnskapsbasert praksis. Selv har hun erfart at det har tatt lang tid før anbefalte prosedyrer basert på hennes forskning ble tatt i bruk. Forskningen hun gjorde på premature barn for 25 år siden ble ikke tatt i bruk før hun kunne bevise at denne prosedyren ville spare helsevesenet penger.