Simuleringsseminar 05.11.19-1

Simuleringsseminar - Realiteter og virtuell virkelighet

Samarbeidsgruppen for simulering og ferdighetslæring ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH), Høgskolen i Innlandet (HINN) og Høgskolen i Østfold (HiØ) inviterte 5. november til seminar om simulering i helse og velferdsfagene. Temaet for årets seminar var "Når kvantitet utfordrer kvalitet".

Seminaret bestod av et spennende todelt program med innledende foredrag i første del, og workshop med ulike stasjoner i andre del. Samarbeidsgruppen arrangerer simuleringsseminar annethvert år og dette var andre gang de inviterte til seminaret. I år var det en utvidet deltakerliste med gjester fra NTNU Gjøvik og SIMInnlandet – medisinsk simulering innen psykisk helsevern ved Sannerud Sykehus. HINN var representert med representanter fra studiestedene Elverum, Kongsvinger og Lillehammer.

Simuleringsseminar 05.11.19-2

 

Simulering: Pedagogikk og ny teknologi

Seminaret ble innledet av høgskolelektor og leder for LDHs ferdighets- og simuleringssenter Hege Vistven. Hun snakket om kvalitetsstandarder i simulering med gjennomgang av INACSL: Standard of Best Practice: Simulation. Stipendiat Camilla Olaussen fra LDH snakket deretter om sin PhD-studie hvor hun forsker på simulering som supplement til praksis.  

Fra NTNU Gjøvik var universitetslektor Jon Viktor Haugom, førsteamanuensis Randi Tosterud og universitetslektor Terje Ødegården invitert for å presentere og praktisk vise bruk av Critical Response Process (CRP) som struktur i debriefing. En spennende struktur for å gi og få tilbakemeldinger i simulering som tidligere har blitt brukt i kunstfag og nå overføres til simulering i helsefag.

Til slutt i første del av programmet snakket Marian Bringa Arntsen, som er rådgiver ved Senter for simulering og innovasjon (SSI) ved Høgskolen i Østfold, om spillteknologi og virtuell simulering. Gaming i sykepleie er på full fart inn i utdanningene i USA, men ved høyskolene og universitetene her i landet er det prøveprosjekter på gang for å prøve ut hvordan dette kan passe inn i sykepleierutdanningen i Norge.

 

Workshops: VR-teknologi, simuleringskompetanse og smarte tips

Johnny Sandaker og Cathrine W. Steen ved SIMInnlandet, Sanderud sykehus arrangerte en stasjon om simulering med Virtuell virkelighet (reality), VR, innenfor psykisk helsevern. Her fikk deltakerne i workshop innblikk i metodikken bak, samt prøve ut hvordan sykehuset trener på ikke-tekniske ferdigheter ved hjelp av VR-teknologi.  

Simuleringsseminar 05.11.19-3

Simuleringsseminar 05.11.19-4

Høgskolen i Innlandet, Elverum v/Anders Liberg delte sine erfaringer med bruk av simulatorer og annet utstyr på sin stasjon. Fokuset deres er hvordan få til mer realisme i simuleringen, hvordan vedlikeholde utstyr og drive en avdeling mens kostnadene holdes nede. Denne stasjonen var også med på forrige workshop, og var så populær at den ble gjentatt.

_MG_2262Simuleringsseminar 05.11.19-5

På LDHs stasjon presenterte Camilla Olaussen og Hege Vistven hvordan de hadde gått fram for å forberede og motiverer studenter som ikke tidligere har deltatt i simulering. De hadde laget korte filmer med seg selv i hovedrollene. Hensikten var å vise hvordan gjennomføring av en simuleringsaktivitet og systematisk debriefing kunne være. I workshop ble metoder og muligheter for å heve studenters simuleringskompetanse ivrig diskutert.  

Simuleringsseminar 05.11.19-6