Spesialist i allmennsykepleie - nasjonal plan på trappene

Det skal lages en nasjonal utdanningsplan på masternivå for avansert klinisk allmennsykepleie. Dette ble kunngjort fra Helse- og omsorgsdepartementet, med helseminister Bent Høie og statssekretær Anne Grethe Erlandsen i spissen, på et møte i departementet 27. april.

– Det er gledelig nyhet, og vi gratulerer departementet med en viktig satsning for å definere en nasjonal standard for kompetanse, sier rektor Lars Mathisen ved LDH. 

Bent Høie

Lovisenberg diakonale høgskole lanserte i 2012 begrepet allmennsykepleie, da denne spesialiseringen innen masterstudiet i avansert klinisk sykepleie ble akkreditert av NOKUT. Med allmennsykepleie signaliserte LDH at spesialiteten ikke er knyttet til en bestemt pasientgruppe eller behandlingsenhet, men til avansert klinisk kompetanse for å arbeide med alvorlig syke pasienter langs hele pasientforløpet.

– Allmennsykepleieren er en generalist-spesialist med avansert breddekompetanse, som skal kunne mye om mye - i likhet med en spesialist i allmennmedisin, forklarer studieleder Anne Lene Sørensen ved LDH.

– Pasientstemmene forteller oss om gapene i helsetjenesten, der informasjon glipper og samhandlingen ikke svarer til behovet. Helsetjenesten fungerer godt på mange områder, men vi må håndtere de innebygde svakhetene i systemet. Særlig utsatte grupper i dag finner vi blant de med varige og sammensatte sykdommer i alle aldre, fortsetter hun.

LDHs utdanningsprogram ble laget for å bidra til å jevne ut overgangene, redusere risiko for forverring, og øke effektiviteten av de samlede helsetjenestene. Flere institusjonsfrie dager og mer liv til årene i hjemkommune og bydel er målet for en velfungerende tjeneste.

– Nå ser vi fram til å gi innspill til en nasjonal utdanningsplan og til å delta i kompetanseløftet som følger. Vi er dedikerte og vi er klare, avslutter Mathisen.