Deltakere på Conference in Spiritual Care

”Spiritual care – a resource in nursing”

Lovisenberg diakonale høgskole og Conrad Signo Svendsen senter deltok på internasjonal konferanse i åndelig omsorg ved Diakonissestiftelsen i København 20. - 22. september 2017.

Førsteamanuensis Kirsten Tornøe, tredje års sykepleierstudent Cathrine Burud, fra Lovisenberg Diakonale høgskole og fagsykepleier Daniel Prause ved Conrad Signo Svendsen senter for døve og døvblinde deltok på ”The 8th International Nursing and Midwifery student Conference in Spiritual care” i København fra 20. - 22. september. Diakonissestiftelsens Sykepleierhøgskole var vertskap for konferansen.

 

Samarbeidsprosjekt innen åndelig eksistensiell omsorg 

Deltakerne var med på konferanse som ledd i oppstarten av et pedagogisk samarbeidsprosjekt innen åndelig og eksistensiell omsorg mellom CSS og LDH. Formålet med prosjektet er å utvikle veiledningsmetoder som skal styrke studentenes læringsutbytte i å utøve åndelig og eksistensiell omsorg til døve og døvblinde pasienter.

Tornøe la frem sin phd. avhandling fra 2017, ”The Challenge of Consolation” om sykepleieres erfaringer med å utøve og undervise i åndelig og eksistensiell omsorg på pre-konferansen for forskere og lærere i tillegg til studentkonferansen. Prause bidro med et fremlegg basert på hans masteravhandling om eksistensiell omsorg til døve og døvblinde. Cathrine Burud gjennomfører sin praksisperiode i psykisk helse ved CSS og er en av de første studentene som deltar i dette samarbeidsprosjektet.

 

Nyttig møteplass 

Temaet for konferansen var ”Spiritual Care – a resource in Nursing”. Å utøve åndelig og eksistensiell omsorg er en spennende, krevende og sammensatt utfordring. Konferansen var derfor en nyttig og berikende møteplass for å få oppdatert kunnskap, knytte internasjonale kontakter og utveksle erfaringer relatert til utøvelse og utdanning innen dette viktige området innen sykepleie. 

I tillegg til faglig berikelse opplevde deltakerne godt sosialt samvær og internasjonalt felleskap, med blant annet en guidet tur gjennom Københavns medisinske historie og et vakkert musikalsk innslag gjennom ”Nightchurch” i Diakonissestiftelsens Emmaus Kirke.