Statistikkpoliklinikk for studenter og ansatte

Det blir oppstart av statistikkpoliklinikk ved Lovisenberg diakonale høgskole i høst. Dette skal være et lavterskeltilbud for ansatte og studenter som bruker kvantitativ metode i sin forskning eller sin oppgave.

Dette vil være et lavterskeltilbud til alle ved LDH som ønsker råd om og hjelp til kvantitativ analyse, studenter som ansatte. Ingen forhåndspåmelding kreves, bare møt opp med datasettet og spørsmålene, alene eller sammen med andre i prosjektet. Tid og sted kommer er listet opp nederst i artikkelen.

Behovet for ekstra hjelp til å lykkes med kvalitativ metode gjelder spesielt for masterstudenter hvor det kan oppleves som lang tid mellom undervisning og når man faktisk skal begynne å jobbe med dataene som er samlet inn.

Det er Dag Hofoss, professor og ansatt ved avdeling for master- og videreutdanning, som vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål.

 

Dag Hofoss

Hvorfor starte opp dette tilbudet?

Erfaringer fra tilsvarende ordning ved Sentralsykehuset i Akershus og Rikshospitalet hvor det var tydelig at det kan være praktisk å ha noen å spørre når en lurer på hvordan en skal håndtere datafilene og analysere dataene sine, enten det gjelder et forskningsprosjekt, en masteravhandling eller en annen studentoppgave, sier Dag Hofoss.

 

Kan en bachelorstudent som lurer til på hva kvantitativ analyse egentlig er for noe komme innom og få hjelp med å forstå? Eller er fokuserer på de som trenger konkret hjelp med datasett og analyse?

– Ja, det er bare å møte opp med de spørsmål som er. Ingen spørsmål er for dumme, for enkle eller for banale.

 

Hvilke programmer folk få hjelp til?

– Først og fremst SPSS, men også andre statistikkprogrammer som AMOS, MlWin og LISREL.

 

Eksempler på hva du kan få hjelp til på statistikkpoliklinikk:

  • Datafilklargjøring (punching av data, utforming av kodebok, endring av variabler/konstruksjon av nye variabler (omkoding, omregning)),
  • Deskriptiv statistikk,
  • Testing av gruppeforskjeller (t-tester, ANOVA, ikke-parametriske tester),
  • Multippel regresjon (lineær og logistisk),
  • Faktoranalyse,
  • Sti-analyse,
  • Analyse av endring over tid (Cox-regresjon, repeterte målinger, statistisk prosesskontroll)

 

Datoer, tid og sted for drop-in

September 2017

Tirsdag 26.

Statistisk poliklinikk kl. 11-14 Møterom 6

 

Oktober

Tirsdag 3., Tirsdag 24. og Tirsdag31.

Statistisk poliklinikk kl. 11-14 Møterom 7 

 

November

Tirsdag 7., ONSDAG 15., Tirsdag 21. og Tirsdag 28.

Statistisk poliklinikk kl. 11-14 Møterom 7

 

Desember

Tirsdag 5., Tirsdag 12. og Tirsdag 19.

Statistisk poliklinikk kl. 11-14 Møterom 7