Fra venstre: Marius Dahlby (2.plass), Torunn Vatne (1.plass) og Unni Olsen(3.plass)

Studentparlamentet kåret årets foreleser

Det er mange flinke forelesere ved Lovisenberg diakonale høgskole, og studentparlamentet har hatt et ønske om å løfte frem dette ved å kåre årets foreleser.

Prosessen har foregått i to runder: Først ble alle studentene oppfordret til å nominere forelesere som de mente fortjente denne tittelen. Deretter fulgte en avstemningsrunde hvor studentene kunne gi sin stemme til den av de nominerte som de ønsket skulle vinne.

Studentparlamentet ved LDH. Fra venstre: Jeffrey, Synne, Silje, Christian, Kristine og Nagma.

 

En spennende nominasjonsrunde

Det var 11 forelesere som ble nominert i første runde. Leder i studentparlamentet, Silje Høgstøyl, sier at det var utrolig gøy og nesten rørende å lese tilbakemeldingene fra de foreleserne som var blitt nominert. De gav uttrykk for at det var en ære, at det gav motivasjon til å bli en enda bedre foreleser og at det var samhandlingen med studenter i ulike settinger som gjorde arbeidet gledesfylt.

 

Rektor Lars Mathisen åpnet arrangementet.

Det ble avgitt nærmere 600 stemmer og 6. juni ble årets foreleser kunngjort for en fullsatt kantine. Lars Mathisen åpnet arrangementet og sa litt om at det å være foreleser var både fint og sårbart. Det er en undervisningsform som studentene setter stor pris på, men det er også et utfordrende format å lære bort i. Forelesere er viktige for en høgskole, og studentparlamentet ønsker med dette å sette fokus på hvor viktig forelesningsjobben er for de som studenter.

 

Årets foreleser ved LDH

De tre som fikk flest stemmer ble kunngjort en etter en. Henrik Hasfjord og Bjørn Gundersen bidro til å holde på spenningen, og den god stemningen, med sine musikalske innslag på gitar. De som ble kåret og overrekt blomster var Unni Olsen, Marius Dalby, og til sist Torunn Vatne som fikk tittelen årets foreleser ved LDH 2017, i tillegg ble alle de nominerte nevnt til stor applaus fra studentene. 

 

Fra venstre: Marius Dalby (2.plass), Torunn Vatne (1.plass) og Unni Olsen (3.plass).

 

Gode råd fra vinnerne til studentene

De tre som fikk flest stemmer benyttet alle anledningen til å si noen ord til de oppmøtte.

Unni Olsen takket studentene og trakk frem hvor viktig samspillet mellom foreleser og studenter var for at undervisningen skulle bli bra.

Marius Dalby ga studentene gode råd for arbeidslivet etter studiene, og det var å finne noe de brant for

– Finn deg en jobb du kan danse til, var rådet han gav.

Torunn Vatne fortalte om hvor mye det betyr for henne å være foreleser og å kunne lære bort sin kunnskap og sin innsikt som psykolog til sykepleiestudenter.

Alt i alt ble kåringen et flott arrangement, og utdeling av is til alle som møtte opp på en ellers kjølig sommerdag minnet om at det nærmer seg semesterslutt.

Henrik Hasfjord og Bjørn Gundersen på gitar.

 

Fullsatt kantine ved kåring av årets foreleser.