Studiebarometeret

Studiebarometeret: Fornøyde studenter både på bachelor- og masternivå

Årets resultater av Studiebarometeret ble offentliggjort i februar. Formålet med undersøkelsen er at studenter i hele Norge skal vurdere kvaliteten på sin utdanning.

NOKUT gjennomfører en nasjonal spørreundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 
 
Undersøkelsen omfatter nesten 60 000 studenter på 58 utdanningsinstitusjoner. Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt 5. årsstudenter på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger, kan delta. NOKUT spør hvert år de studentene som er inne i sitt 2. (5.) studieår ved programmet.
 
 
Årets resultater
Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram ved Lovisenberg diakonale høgskole ble bedt om å delta. På grunn av en teknisk feil hos NOKUT ble bare 50% av svarene fra bachelorstudentene registrert. Studentene på masterprogrammet i avansert klinisk sykepleie endte derimot med en deltakelse på godt over 80%. Uansett vil resultatene av spørreundersøkelsen bli tatt i bruk til nytte for nye, og eksisterende, studenter.
  
Lars Mathisen

- Vi vet at LDH er førstevalget til mange studiesøkende på sykepleierutdanningen. Forventningene er store, snittet øker, og vi ber om og får kritiske innspill fra studentene. Samtidig erfarer vi at omdømmet “på byen” er at denne høyskolen hører på studentene. Det er bra - der vil vi være, sier rektor Lars Mathisen.
 
Resultatene fra Studiebarometeret viser at studentene ved LDH er fornøyde. 

- Vi tror vi treffer bra på helsetjenestens behov og studentenes læring. Vi holder stø kurs som en spisset profesjonshøyskole, sier Lars Mathisen.
 
 
En matnyttig spørreundersøkelse
For LDH er svarene en pekepinn på hva som fungerer, og hva det må jobbes mer med.
 
Hva er det LDH kommer til å jobbe mer med fremover på bakgrunn av resultatene?
 
Vi utdanner både for dagen og morgendagen i helsetjenesten. Derfor øker vi innsatsen for å bruke LDHs infrastruktur til å utvikle et digital læringsmiljø. Dessuten ønsker vi å kommunisere enda bedre med den enkelte student om hvordan LDH bruker samarbeidsfora og tilbakemeldinger fra studentene til å utvikle høyskolenStudiebarometeret bekrefter at dette er områder vi må fortsette satsingen på, sier Lars Mathisen.
 
Studentene ved LDH har mange muligheter til å få sin stemme hørt, og det gir ulike resultater. 
 
- Opprettelsen av en egen velferdsordninghvor kantinetilbudet med varmmat-produksjon og sunnere profil, er formet etter innspill fra studentene. 
 
 
Mastergrad 
Heltidsstudentene som tar en mastergrad i avansert klinisk sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole er godt tilfreds. På en skala fra én til fem, der ébetyr helt uenig og fem betyr helt enig, ligger resultatet på 4,9  ved spørsmålet:  Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på, for denne utdanningen. Det er gledelige resultater.
 
- Pionerarbeidet med master i avansert klinisk sykepleie har nå pågått noen år, og Studiebarometeret gir oss viktig kunnskap om at vi er i takt med studentene både med innhold og organisering av studiene, sier Lars Mathisen.


Denne nyheten ble først publisert i Lovisenbergposten.