Ledig stilling ikon

Ledig stilling: Studieleder for området etter- og videreutdanning, nyopprettet fast stilling

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er i vekst og utvikling. Stillingen som nå utlyses har ansvarsområde for etter- og videreutdanninger (EVU). Studieleder vil få ansvaret for LDHs satsing på utvikling av konkurransedyktige tilbud som møter helsetjenestens behov for livslang læring. LDHs satsing er innrettet mot utdannings- og opplæringstilbud hvor fleksibilitet og tilgjengelighet er primære faktorer, basert på høy grad av digitalisering. Studieleder vil samarbeide tett med LDHs læringsstøttemiljø for utvikling av digitale utdanningstilbud.

Studieleder vil ha personalansvar for en gruppe ansatte.

Totalt er det opprettet fire studielederstillinger: to i avdeling for bachelorutdanning i sykepleie (BiS) og to i avdeling for master-, etter- og videreutdanning (MEVU). De fire studielederne vil, sammen med instituttlederne, utgjøre et team som samarbeider innad og på tvers av utdanningsavdelingene.

Vi søker en initiativrik, selvstendig, tydelig og resultatorientert leder med gode samarbeidsevner og faglig integritet. God innsikt i helsetjenestens utvikling og fremtidige behov, markedsorientert arbeid og relasjonsbygging, moderne pedagogiske metoder, digitalisering og digitale løsninger er viktige kompetanser for denne studielederstillingen.

Vår nye studieleder har dokumentert ledererfaring, er autorisert sykepleier eller har annen helsefaglig utdanning med relevant mastergrad, og har erfaring fra klinisk arbeid.

Stillingen rapporterer til instituttleder ved MEVU, og vil være del av en utvidet ledergruppe ved LDH. 

 

Søknadsprosessen

Innen søknadsfristens utløp må følgende sendes elektronisk

  • Søknad
  • CV
  • Publikasjonsliste
  • Attester og vitnemål

 

Vi tilbyr

  • Godt kollegialt og faglig miljø med høye ambisjoner
  • Gode IKT-løsninger og nyere, flotte lokaler
  • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
  • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
  • Muligheter til forskning og utviklingsarbeid svarende til kompetanse og karriereplan

Tilsetting i stillingen vil bli foretatt etter en helhetsvurdering.

 

Øvrige opplysninger

Stillingene har stillingsbetegnelse studieleder med stillingskode 1473.

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til instituttleder for Master-, etter og videreutdanningene: Anne Lene Sørensen, e-post anne.lene.sorensen@ldh.no, tlf. 958 27 507

 

Søknadsfrist: 15.08.2019


Søk på stillingen her