Internasjonal dag høst 19 - foredragsholderne

Internasjonal dag: Vaksinasjoner, antibiotikaresistens og helsehjelp i katastrofesituasjoner

Den 20. november er det duket for internasjonal dag ved Lovisenberg diakonale høgskole

Tre spennende foredragsholdere vil fortelle hvordan de jobber med global helse.

Foredraget holdes i auditorium 7 og 8 fra kl 12 til kl 15.

Dagens varmlunsj i kantina vil være chili sin carne og chili con carne. I tillegg vil Prosjekt-Neo selge vafler.

 

Vaksinering i et globalt perspektiv – Suksesser og utfordringer

Marianne A. Riise Bergsaker er utdannet lege, spesialist i samfunnsmedisin, samt har en mastergrad i internasjonal helse. Hun er allmennlege med erfaring fra både Norge og Nepal. Jobber nå på Folkehelseinstituttet, dels med vaksiner og dels med global helse. 

 

Helsehjelp i katastrofer – Felterfaringer fra Syria og Sierra Leone

Tonje Tingberg har master i intensivsykepleie og master i folkehelsevitenskap. 

Har jobbet som sykepleier på feltsykehus, med helseklinikker og de siste 10 årene som helsekoordinator og leder av internasjonale nødhjelpsoperasjoner som f.eks Ebola i Sierra Leone, jordskjelvet i Nepal og pestutbruddet på Madagaskar. 

 

Antibiotikaresistens - Et globalt fugleperspektiv

Ernst Kristian Rødland er lege og spesialist i indremedisin og infeksjonsmedisin. 

Han er involvert i flere forskningsprosjekter som ser på utvikling og spredning av antibiotikaresistens (AMR) i land med begrensete ressurser. Hans pågående forskningsarbeid finner sted i Etiopia og India.