Baby

Verdens prematurdag den 17. november

I morgen er det Verdens Prematurdag.

Verdens Prematurdag har blitt markert den 17. november hvert år siden 2008. Det var ikke før i 2010 dagen ble markert internasjonalt og her i Norge. Dette er en viktig dag for å øke bevisstheten rundt en prematur fødsel, og alt hva det innebærer. 

Datoen 17. november ble valg på EFCNI (The European Foundation for the Care of Newborn Infant) sitt første møte for foreldreorganisasjoner som ble holdt i Roma, i 2008. Det var en av stifterne/grunnleggerne som hadde blitt far til en overlevende jente denne dagen, etter å ha mistet trillinger i prematurfødsel noen år tidligere.

Hege Nordhus

Hege Nordhus, daglig leder i Prematurforeningen, forteller hvordan dagen ble markert første gang her til lands.

– Her i Norge startet vi markeringen av dagen med å lage en plakat som vi sendte rundt til alle nyfødt intensivavdelinger med en oppfordring til å markere dagen for de inneliggende. Vi startet også den store jobben med å få til å lyse opp kjente bygg og monumenter rundt omkring i landet. Vi merket at media også ble nysgjerrige på markeringen, og vi fikk medlemmer til å stå frem med sine historier.

Siden den gang har dagen vært et fast innslag som lyser opp høstmørket i fargen lille over hele landet.

– Og det er det jeg tenker er viktig med denne markeringen her i Norge, å gjøre andre nysgjerrige på dette premature barnet. Hvordan er det å bli født før tiden? Får disse barna tilstrekkelig hjelp? Hvordan ser fremtiden ut? Og hvordan berører dette hele familier?, forteller Hege Nordhus.

 

Forskning og utdanning

Nina Kynø

Det kommer stadig ny forskning på premature frem, og Prematurforeningen jobber med å dele ny forskning til helsepersonell og familier som ser interessen av dette. Markeringen av Verdens Prematurdag gjør at foreningen får fokusert dette viktige arbeidet og løftet det frem i lyset. 

– Hele markeringen gir en ekstra kraft til oss, forteller Nordhus. Ja, i fjor fikk vi til et viktig møte med selve statssekretær Anne Grete Erlandsen, og det er veldig gøy når vi lykkes med våre viktige delmål. 
 
Av naturlige årsaker har Lovisenberg diakonale høgskole en tilknytning til markeringen av Verdens Prematurdag.  LDH er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norden som tilbyr en videreutdanning i nyfødtsykepleie. Det betyr at kompetansen på de ulike nyfødtavdelingene i Norge, som Prematurforeningen jobber mot, kommer fra LDH. 


Anne Lene Sørensen

– Utdanningen i nyfødtsykepleie er skreddersydd til pleie og omsorg til premature og syke nyfødte og deres familier. Vi fokuserer på barnets første tre måneder. God pleie og omsorg med høy kompetanse har betydning for barna og ved å gi barna sykepleie av høy kvalitet er vi med på å gi barna og familien en god start og bedre forutsetninger videre i livet, forteller Nina Kynø ved videreutdanningen for nyfødtsykepleie ved LDH

Det å kunne identifisere, tolke og vurdere premature og akutt kritisk syke nyfødtes modning, helsestatus, sykdom, reaksjoner og grunnleggende behov for vekst og utvikling er essensielt for at denne vekst og utvikling skal blir så bra som mulig.
 
Ved å løfte nivået på videreutdanningen til mastergradsnivå arbeider vi for å nå løpet også andre spesialiseringer har. Slik vil nyfødtsykepleiere bidra til å videreutvikle fagfeltet og gi høyt kvalifisert behandling og omsorg gjennom kunnskapsbaser praksis, sier studieleder Anne Lene Sørensen.
 

 

Keplerstjernen lyser lilla 

Keplerstjernen

Lovisenberg diakonale høgskole bidrar i markeringen av Verdens Prematurdag ved ålyssette keplerstjernen lilla. Det er tredje gang dette gjøres.

– Dette synes jeg er et veldig sterkeste symbolet, for vi må jo ikke glemme de største miraklene som er født så små som vi jobber for. Vi har heldigvis mange solskinnshistorier, men vi har også de barna som ikke fikk bli med hjem, sier Nordhus.

– Så Keplerstjernen lyser opp for de barna som får lov til å være stjerner i sitt eget liv, men også for de som ble de vakreste stjernene på nattehimmelen.