Prematur gutt

Verdens Prematurdag - Gi riktig omsorg, til rett tid og rett sted

I Norge fødes det ca. 5 000 premature barn hvert år. På verdensbasis blir 1 av 10 barn født før tiden, og den 17. november markeres Verdens Prematurdag for 11. året på rad. Årets tema er "Født før tiden: gi riktig omsorg, til rett tid og rett sted".

Keplerstjernen

Verdens Prematurdag skal øke bevisstheten rundt prematur fødsel og alt det innebærer. Dagen blir markert på sykehusenes nyfødtavdelinger, og det settes lilla lys på bygg og monumenter rundt om i landet. LDH bidrar for femte gang til lyssetting av Keplerstjernen på Gardemoen. Det er Prematurforeningen som står bak markeringen i Norge, og ønsker at alle som arbeider med barn skal ha kunnskap om de skjulte senfølgene premature barn kan streve med. 

– Verdens store underverker blir ivaretatt og fremsnakket av politikere og ledere. Verdens små underverker, de for tidlig fødte barna, trenger også sterke talspersoner. Vi markerer dem og deres foreldre med Verdens Prematurdag. Gratulerer! Sier Irene Rød, høgskolelektor ved masterstudiet i avansert klinisk nyfødtsykepleie ved LDH.

 

Ønsker mer forskning på premature

Prematurforeningen ønsker å styrke forskning om premature, og konsekvenser av at det er mulig å oppnå overlevelse for flere og for tidligere fødte. En viktig trend er utvikling av familiebasert omsorg i fysisk tilrettelagte avdelinger for sårbare premature. Der er foreldrene involvert mer i pleien og opplever at de er viktige, lærer barnet sitt å kjenne, og kan bidra også i tiden på sykehuset. 

Se også artikkelen "Parent psychological wellbeing in a single-family room versus an open bay neonatal intensive care unit", skrevet av Bente Silnes Tandberg med flere, for et eksempel på forskningsnytt fra feltet. 

 

Masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie

I januar 2019 startet det nye masterstudiet i avansert klinisk nyfødtsykepleie ved LDH. Dette er eneste masterutdanning innen feltet i Norden. 

I en tidligere kronikk i forbindelse med Verdens Prematurdag i 2018 skrev forfattere fra LDH:

"Morgendagens nyfødtsykepleier må kunne delta aktivt i forskning og kvalitetsforbedring ved de ulike behandlingssentrene. Et visst antall spesialsykepleiere må derfor ha en avansert klinisk og akademisk kompetanse for utvikling av lærende og endringsdyktige miljøer. Underveis i studiet vil deres masteroppgaver gi viktige impulser til praksis og utdanning."