Noe å glede seg over.

Verdensdagen for psykisk helse, i bilder

Studentparlamentet ved Lovisenberg diakonale høgskole ønsket i samarbeid med Lovisenberg studentvelferd (LOS) å markere verdensdagen for psykisk helse med et hyggelig arrangement for alle studenter.

 Tirsdag den 10. oktober ble en kveld med flott underholdning, mat og mingling blant studentene.

 

SP-styret delte ut kaffe og stressballer i kantina i lunsjen.

 

Til venstre: Bjørn Mathias Gundersen underholder med gitarspilling. Til Høyre: SP innleder kvelden.

 

Sofie og Sofie etter hver sin opptreden. To sterke kvinner som setter ord på viktige ting i livet.