Presentasjon av foredragsholdere ved jubileumskonferansen 2018

Philip Larkin

Professor Philip J Larkin PhD, M.Sc, B.Sc (Hons), RN RCN, RHV, RNT has worked in Palliative Care in Ireland since 1992. He is currently the Kristian Gehard Jebsen Chair of Palliative Care Nursing, University of Lausanne and Centre hospitalier universitaire vaudoise (CHUV). He is also Academic Director of the Institute for Education and Research into Care at the University of Lausanne.

Philip is President of the European Association of Palliative Care (EAPC) 2015-2019, and was Chair of All Ireland Institute of Hospice and Palliative Care (AIIHPC) 2013-2016. In recognition of his European and International work, Philip received the Lifetime Achievement Award from Macmillan Cancer Support and the International Journal of Palliative Nursing in 2007. Philip was a Fulbright Scholar to the Dana Farber Cancer Institute in 2014 where he undertook research into compassion in palliative care.

 

 

Lars Mathisen portrett

Lars Mathisen – er fra 2012 rektor og faglig leder ved Lovisenberg diakonale høgskole. Mathisen er utdannet spesialsykepleier, har mastergrad i sykepleie fra University of California, San Fransisco, og doktorgrad innen pasientrapporterte resultater og livskvalitet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (2010). Med lang erfaring fra hjertekirurgiske pasientforløp i Norge og i USA er han særlig opptatt av å bygge bro mellom akademia og det kliniske arbeidet i sykepleiefaget.

 

 

 

 

 

Kristin Adriansen2

Kristin K. Adriansen – førsteamanuensis, er utdannet sykepleier fra Lovisenberg og har PhD innen sykepleiehistorie. Hun er ansatt ved Universitetet i Stavanger der hun har vært tilknyttet bachelor, videreutdanning og masterstudier i sykepleie/spesialsykepleie. Hennes forskningsfelt er sykepleiehistorie med vekt på kall- og kvinnehistoriske perspektiver. Adriansen er nå avdelingsleder for avdeling for omsorg og etikk ved det helsevitenskapelige fakultet ved UiS.

 

 

 

 

 

Karen Bjøro

Karen L. K. Bjøro – Sykepleier (1982), Intensivsykepleier (1988), ph.d fra The University of Iowa (2008). Forskningen omfatter delirium, pain assessment, pressure ulcers and patient safety culture.

Bjøro er 2. nestleder I Norsk Sykepleierforbund (NSF) siden 2011. Hun er styremedlem i International Council of Nurses. Bjøro er president av European Nursing Research Foundation (2017-2019) og styremedlem (2017-19). Hun representerer NSF I European Federation of Nurses Associations og Sykepleiernes Samarbeid I Norden. Bjøro er styreleder for International Competence Center Tanzania A/S (ICCT) der både NSF og Diakonissehuset Lovisenber er aksjonærer. ICCT eier Tanga International Competence Center Ltd i Tanga (TICC), Tanzania.

Bjøro har hatt stilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, og timelærer ved LDH. Hun er ansatt som klinisk forsker ved Ortopedisk Avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Hun var sjefsykepleier ved Ullevål, OUS 1998-2001.

 

 

Edith Roth Gjevjon portrett

Edith Gjevjon – Hjelpepleier (1993) og sykepleier (1998), ph.d. i sykepleievitenskap ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (2014). Forskningen er for det meste rettet mot kliniske beslutningsprosesser, systematikk, struktur og dokumentasjon i sykepleie, med særlig fokus på hjemmesykepleiekonteksten. Har også publisert artikler om teknologibruk blant eldre. Redaktør og forfatter for antologien «Sykepleie i kommunehelsetjenesten –helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie». Førsteamanuensis og studieleder for bachelorutdanningen ved Lovisenberg diakonale høgskole siden 2017.

 

 

Vistven og Olaussen

Hege Vistven – Intensivsykepleier og Høgskolelektor. Ansatt som Utviklings- og driftsansvarlig for ferdighetssenteret ved Lovisenberg diakonale høgskole. Master i intensivsykepleie fra Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet). Interesse og forskningsfelt: Simulering og simuleringspedagogikk, vurderings og handlingskompetanse, tverrprofesjonell samhandling og CRM-Crew Resource Management.

Camilla Olaussen Sykepleier, Høgskolelektor og PhD-student. Ansatt ved bacheloravdelingen ved Lovisenberg diakonale høgskole. Master i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. Interesse og forskningsfelt: Kvalitet i utdanningen og didaktiske utfordringer, simulering og ferdighetslæring, og simulering som del av kliniske praksis studier.

 

 

Rita Jakobsen


Rita Jakobsen – Professor i avansert klinisk sykepleie, ansatt ved avdeling for Master-, etter- og videreutdanning ved Lovisenberg diakonale høgskole. PhD i Profesjonspraksis ved Universitetet i Nordland (Universitetet Nord). Interesse- og forskningsfelt: Ledelse i helsetjenesten, organisering, samhandling og etikk. Har skrevet bøker om disse interessefeltene.