Diakon 1-102-2

Prosjekt KILDE

KILDE er Lovisenberg diakonale høgskoles interne prosjekt for videreutvikling av studentaktive og digitale læringsformer.

Prosjekt KILDE (Kompetanse på Innovative Læringsformer, digitale teknologier og E-læring).

Etablering av studentaktive og digitale læringsformer er et viktig satsingsområde ved LDH. Bruk av studentaktive læringsformer gir økt læring ved å engasjere og inkludere studenten i større grad (Michael, 2006; Gagnon et al 2013). Dette er viktig i profesjonsutdanning.

Formålet med prosjektet er å koordinere og motivere utviklingsarbeidet innenfor bruk av innovative og studentaktive læringsformer med bruk av digitale hjelpemidler, hvor det er formålstjenlig.

I tillegg blir det en utredning av hvordan digitale hjelpemidler kan forbedre praksisstudier, eksempelvis ved å forenkle praksisveiledning, legge til rette for virtuelle praksisgrupper og så videre.

Det etableres en prosjektgruppe for å realisere prosjektet over en 2-års periode, med påfølgende evaluering.

 

Prosjektgruppen har følgende mål:

 • Sette fokus på forbedring av læringsutbytte for studentene ved å legge til rette for økt bruk av studentaktive læringsformer i perioder hvor studentene er på høyskolen – i læringsgrupper, forelesninger, seminarer.
 • Bygge LDHs kompetanse innen bruk av pedagogiske metoder som fremmer studentaktiv læring ved bruk av digitale hjelpemidler hvor det er formålstjenlig.
 • Utrede hvordan digitale hjelpemidler kan bidra til økt læringsutbytte i praksisstudier.
 • Sørge for at innovasjon og utprøving foregår i et støttende og motiverende miljø.
 • Utstyre LDH for en mer digital fremtid.

 

Gruppens medlemmer

 • Sara Clarke (prosjektleder) - Avdelingsleder, bibliotek og digitale tjenester
 • Catrine Hovland Ottervig - Studieadministrasjonen
 • Brian Marum - Digitale tjenester
 • Cathrine Mathisen - MEVU
 • Mari Oma Ohnstad - MEVU
 • Jaroslav Zlamal - Bachelor
 • Tom Øverby - Digitale tjenester
 • Hanne Camilla Heer - Bachelor
 • Jofrid Høybakk - MEVU
 • Ørjan Flygt Landfald - Bibliotek og digitale tjenester
 

Leveranser

 • Gjennomføring og evaluering av 2 pilot-emner.
 • Anskaffelse av nødvendige verktøy og utstyr.
 • Økt kompetanse, motivasjon, koordinering, og metodemangfold i området studentaktive læringsformer og digitale hjelpemidler, innad i LDH.
 • Utrede planer for videreføring av enheten etter avslutning av prosjektperioden.
 • Benytte ulike typer kanaler for å gjøre prosjektets arbeid kjent i organisasjonen og studentmiljøet, og understøtte ansatte og studenters involvering.


Delprosjekter: 

 1. Pilot emne, bachelorutdanning.  Delprosjektleder: Jaroslav Zlamal

  Formål: Pilotere bruk av omvendt undervisning/studentaktive læringsformer, samt foreta evaluering av piloten.

  Forventet dato for gjennomføring, høsten 2017, evaluering våren 2018.

 2. Pilot emne, masterutdanning. Delprosjektleder: Mari Oma Ohnstad

  Formål: Pilotere bruk av omvendt undervisning/studentaktive læringsformer, samt foreta evaluering av piloten.

  Forventet dato for gjennomføring, høsten 2017, evaluering våren 2018.

 3. Praksisstudier

  Formål:  Utrede hvordan digitale hjelpemidler kan bidra til økt læringsutbytte i praksisstudier.

  Utredning i høsten 2017/våren 2018.

 4. Anskaffelse av verktøy, samt kartlegging av bruk av forskjellige metoder ved LDH. Delprosjektleder: Brian Marum

  Formål: Anskaffelse av videoproduksjonsverktøy pluss HD webkamera; kartlegge og holde oversikt over alt som foregår på LDH innen digital læring/innovative læringsformer.

 5. Kurs og kompetansehevende tiltak for LDHs ansatte. Delprosjektleder: Sara Clarke

  Formål: Kompetansehevingstiltak til ansatte i form av kurs, opplæring av superbrukere og veiledning; samt intern kompetanseheving i prosjektgruppen.

 6. Pedagogisk bruk av Canvas

  Formål: stimulere til økt interaktivt bruk av Canvas LMS for å heve engasjement og studiegjennomføring.   Pilotere bruk av video og chat funksjoner.