Søk på stilling som førsteamanuensis ved avdelingen for master, etter- og videreutdanning

Merk: Hvis man bruker for lang tid på å fylle ut skjemaet, vil man kunne få opp en feilmelding når man forsøker å sende inn. Derfor anbefales det at du har klargjort vedleggene dine og har dem samlet før du begynner å fylle inn skjemaet. 

Her søker du på stillingen:

Førsteamanuensis master, etter- og videreutdanning
Attester og vitnemål må sendes som ett samlet dokument:
Du kan laste opp inntil 10 vitenskapelige arbeider:

Gjenta teksten du ser i bildet. Pass på store og små bokstaver.

NOT TRANSLATED: stk.captcha.imageNytt captcha bilde