kommunalgaarden_groenland

Vår historie

Høgskolen har røtter tilbake til Cathinka Guldberg, som startet sykepleierutdanningen med to elever i Kommunalgården på Grønland i Oslo 20. november 1868, og er den første av sitt slag i Norge.


Cathinka Guldberg
 (1840-1919) ble utdannet diakonisse og sykepleier i Tyskland (1866-1868). Hun er Norges første profesjonelle sykepleier og grunnla Diakonissehuset hvor hun var forstanderinne fra 1868 – 1919. 

Cathinka Guldberg ble kalt ”Mor Guldberg” Hun var diakonissenes (sykepleiernes) mor og diakoniens mor. For henne var sykepleien en viktig del av diakonien. Drivkraften var det diakonale kallet; å være til tjeneste for mennesker som lider nød og trenger hjelp og omsorg. I 1870 flyttet Diakonissehuset til Ullevålsveien 1 og i 1884 fikk de Lovisenberg i gave.

Diakonissehuset flyttet til Lovisenberg i 1888, hvor de i dag har flere delvirksomheter: høgskole, sykehus, sykehjem, barnehage, gjestehus og diakonisenter.

Cathinka Guldberg, Norges første profesjonelle sykepleier.


Rikke Nissen var Diakonissehusets første læresøster og utga i 1877 Lærebog i Sygepleie for Diakonisser. Diakonissene la vekt på at tjeneten for vår neste skulle forankres i utdannelse og kunnskap.

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH), slik den fremstår i dag, ble etablert 1. august 1994 med basis i Diakonissehusets og Betaniens Sykepleiehøgskoler. LDH ble en akkreditert høgskole i 2010.

Rikke Nissen, læresøster.