Studenter som øver seg på operasjonsscenarioer

Videreutdanning i operasjonssykepleie

Ønsker du å utdanne deg i operasjonssykepleie og derved bli en ettertraktet fagperson som kan fungere i operasjonsavdelinger både i inn- og utland?

Gjennom studiet vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter som setter deg i stand til å ha et selvstendig ansvar som operasjonssykepleier i det kirurgiske team. Eksempel på noe av kompetansen du vil oppnå: 

  • Inngående kunnskap om operasjonspasientens reaksjoner og behov i pre-, per- og postoperativ fase i et alders, kjønns- og flerkulturelt perspektiv.
  • Utøve operasjonssykepleie på en etisk og faglig forsvarlig og omsorgsfull måte.
  • Koordinere operasjonssykepleien og samhandle hensiktsmessig med egen og andre helsefaglige profesjoner innenfor egen organisasjon og på tvers av tjenestenivå.
  • Ivareta pasientsikkerhet og kvalitet på tvers av enheter i sykehuset.

 

Intervju med studenter

Vi har spurt tre studenter hva de synes om studiene

 

Studiets organisering og innhold

Utdanningen i operasjonssykepleie bygger på  Rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie, 2005.

Studiet gjennomføres som et fulltidsstudium over 3 semester ut fra følgende skisse:

 

Semester

 

Emne

 

Kliniske studier

 

Studie-poeng

1. sem

 

Grunnleggende operasjonssykepleie

9 uker

15 sp

Medisinske og naturvitenskapelige kunnskaper Del 1

15 sp

2. sem

 

Operasjonssykepleie og pasientsikkerhet

12 uker

15 sp

Medisinske og naturvitenskapelige kunnskaper Del 2

15 sp

3. sem

 

Operasjonssykepleie ved komplekse pasienttilstander

9 uker

15 sp

Fordypning i operasjonssykepleie

15 sp

 

Totalt

 

 

 

90 sp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet

Det er ikke etablert noen ordninger for delstudier i utlandet, men det utvikles jevnlig samarbeid med utenlandske universiteter for kortere utvekslinger. Det legges til rette for studentutveksling og at studentene kan ta deler av sine kliniske studier, samt relevante utbyttbare emner ved et samarbeidende universitet. Les mer om mulighetene dine på sidene for internasjonalisering.

 

Stipend/utdanningsstilling

Flere av sykehusene/helsefortakene tilbyr stipend eller utdanningsstillinger. Kontakt sykehus/ helseforetak vedrørende spørsmål om dette.

Siste nytt

  1. Lønnstilskudd for utdanning til avansert klinisk sykepleie
  2. Informasjon om opptak 2019
  3. Internasjonal dag – erfaringer fra utveksling og feltarbeid
  4. Åpning av nytt masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie
  5. Internasjonal dag 15. januar - studenter deler erfaring fra utveksling