Studenter som øver seg på operasjonsscenarioer

Videreutdanning i operasjonssykepleie

Ønsker du å utdanne deg i operasjonssykepleie og derved bli en ettertraktet fagperson som kan fungere i operasjonsavdelinger både i inn- og utland?

Gjennom studiet vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter som setter deg i stand til å ha et selvstendig ansvar som operasjonssykepleier i det kirurgiske team. Eksempel på noe av kompetansen du vil oppnå: 

  • Inngående kunnskap om operasjonspasientens reaksjoner og behov i pre-, per- og postoperativ fase i et alders, kjønns- og flerkulturelt perspektiv.
  • Utøve operasjonssykepleie på en etisk og faglig forsvarlig og omsorgsfull måte.
  • Koordinere operasjonssykepleien og samhandle hensiktsmessig med egen og andre helsefaglige profesjoner innenfor egen organisasjon og på tvers av tjenestenivå.
  • Ivareta pasientsikkerhet og kvalitet på tvers av enheter i sykehuset.

 

Intervju med studenter

Vi har spurt tre studenter hva de synes om studiene 

 

Studiets organisering og innhold

Utdanningen i operasjonssykepleie bygger på  Rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie, 2005.

Studiet gjennomføres som et fulltidsstudium over 3 semester, det vil si med en forventet studieinnsats på 40 timer per uke gjennom hele semesteret. 

 

Semester

 

Emne

 

Praksis-studier

 

Studie-poeng

1. sem

 

Grunnleggende operasjonssykepleie

9 uker

15 sp

Medisinske og naturvitenskapelige kunnskaper Del 1

15 sp

2. sem

 

Operasjonssykepleie og pasientsikkerhet

12 uker

15 sp

Medisinske og naturvitenskapelige kunnskaper Del 2

15 sp

3. sem

 

Operasjonssykepleie ved komplekse pasienttilstander

9 uker

15 sp

Fordypning i operasjonssykepleie

15 sp

 

Totalt

 

 

 

90 sp

 

Praksisstudier og turnus

I gjennomføring av praksisstudier forventes det at du som student følger praksisveileders turnus for å skape kontinuitet i veiledningen og for å få tilgang på gode læresituasjoner.

 

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet

Det er ikke etablert noen ordninger for delstudier i utlandet, men det utvikles jevnlig samarbeid med utenlandske universiteter for kortere utvekslinger. Det legges til rette for studentutveksling og at studentene kan ta deler av sine kliniske studier, samt relevante utbyttbare emner ved et samarbeidende universitet. Les mer om mulighetene dine på sidene for internasjonalisering.

 

Stipend/utdanningsstilling

Studiet er godkjent hos Lånekassen. Flere av sykehusene/helsefortakene tilbyr stipend eller utdanningsstillinger. Kontakt sykehus/ helseforetak vedrørende spørsmål om dette.

Siste nytt

  1. Ledig stilling: Seniorkonsulent/førstekonsulent læringsteknologier og digital kompetanse
  2. Ledig stilling: Digital pedagogisk rådgiver
  3. Master i avansert klinisk allmennsykepleie
  4. LDH får nye nettsider
  5. Reisebrev fra Diakonissestifelsen i København - 10.11.19