palliasjon bredformat

Videreutdanning i palliativ omsorg

Søker du ny kunnskap innen fagfeltet palliativ omsorg og lindrende behandling? Lovisenberg diakonale høgskole har siden 1999 tilbudt et tverrfaglig deltidsstudium i palliativ omsorg.

Videreutdanning i palliativ omsorg gir kompetanse til å arbeide med mennesker i livets siste fase, og deres pårørende. 

Utdanningen er basert på WHOs beskrivelse av fagfeltet Palliative care  hvor fokus er aktiv behandling, pleie og omsorg av uhelbredelig syke og mennesker med kort forventet levetid. Lindring av pasienters fysiske smerter og andre plagsomme symptomer, samt tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer, er sentralt. Målet med all behandling, pleie og omsorg er å gi pasienten og de nærmeste best mulig livskvalitet.

 

Noe av kompetansen du vil tilegne deg iløpet av studiet:

  • kunnskap innen palliativ omsorg og lindrende behandling til å lindre symptomer/plager og å gi omsorg og pleie av god kvalitet
  • vurdere pasientens helsetilstand og yter faglig forsvarlig helsehjelp til uhelbredelig syke og/eller døende
  • Samarbeid med pårørende
  • kunne leder, koordinerer og sikrer gode pasientforløp
  • bidra til kvalitetsforbedring av omsorg, pleie og lindrende behandling når den syke er innlagt i sykehus, sykehjem eller mottar hjemmebasert omsorg

Les mer av hva du lærer i studieplanen.

 

Studentintervjuer

Les intervjuet med Trond Åge Hay

Les intervju med Odd Vidar Osen

Les intervju med Maria del Carmen Seoane

 

Studiets organisering og innhold

Deltidsstudium over 1 år med totalt 30 studiepoeng. Det vil si med en forventet studieinnsats på 20 timer per uke gjennom hele semesteret.

Emne 1: Teori- og verdigrunnlag (10 stp)

Emne 2: Pasientrettet omsorg og palliasjon (15 stp)

Emne 3: Tjenestetilbud til uhelbredelig syke og/eller døende pasienter (5 stp)

 

Arbeids- og undervisningsformer

3 uker per semester vil foregå på LDH. I disse ukesamlingene vil arbeids- og undervisningsformer blant annet inkludere ressursforelesninger, gruppearbeid og seminarer. Mellom samlingene på høgskolen, vil læringsaktiviteter og innlevering av arbeidskrav organiseres gjennom Canvas, LDHs læringsplattform.

 

Informasjon om mulig finansiering                            

Studiet er godkjent hos Lånekassen. Flere sykehus/helseforetak tilbyr stipend eller utdanningsstillinger. Kontakt sykehus/helseforetak vedrørende spørsmål om dette.

Siste nytt

  1. Master i avansert klinisk allmennsykepleie
  2. LDH får nye nettsider
  3. Reisebrev fra Diakonissestifelsen i København - 10.11.19
  4. Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler for 2020
  5. Ledig stilling: Førsteamanuensis – lege/kirurg til videreutdanning i operasjonssykepleie