1

Autorisasjon for avgangsstudenter ved bachelor i sykepleie

Her er en kort oversikt over hva som må skje for at du som ferdig student på bachelor i sykepleie skal få din autorisasjon.

Lovisenberg diakonale høgskole laster opp en innmeldingsliste i Altinn med samtlige kandidater som har bestått alt av praksis/eksamener og oppnådd 180 studiepoeng. Du som student skal altså ikke søke om autorisasjon selv, det ordner LDH. Innmeldingslisten sendes inn senest uke 25. Altinn vil så sende ut en e-post til hver enkelt kandidat som informerer om at du nå kan betale et gebyr på kr. 1665,-. Det er derfor uhyre viktig at din e-postadresse er korrekt i Altinn, og vi ber derfor alle studenter om å logge seg inn i Altinn og påse at korrekt informasjon ligger inne. LDH kan ikke sjekke dette for dere.

Det kommer ingen purring på e-posten fra Altinn og hvis du ikke betaler innen det har gått 60 dager, må du selv søke om autorisasjon til Helsedirektoratet. Saksbehandlingstiden er da 4–6 uker.

Gebyret skal betales med en betalingsløsning direkte i Altinn, og ikke i nettbanken. Når gebyret er betalt vil du få autorisasjonen din, med mindre det skulle være forhold som hindrer at du kan bli autorisert.

Kort tid etter at gebyret er betalt, kan du selv søke deg opp i Helsepersonellregisteret (HPR) for å sjekke om autorisasjonen er i orden. I HPR finner du også ditt HPR-nummer/ID-nummer.

Helsepersonellregisteret brukes bl.a. av arbeidsgivere når du søker jobber, for å undersøke at du er godkjent til å gjøre den jobben du søker på.

Dersom du ikke har fått en e-post om gebyr fra Altinn innen 10 dager etter at du har fått vitnemål fra skolen, bør du kontakte skolen og høre om de har sendt informasjon om deg til Helsedirektoratet.

 

Manuelle søknader forlenger saksbehandlingstiden

Når Altinn mottar doble søknader må de behandle den ordinære søknaden som er betalt, og avslutte innmeldingslistesaken. Her gjelder ordinær behandlingstid på inntil 6 uker.

 

Logg deg på Altinn her.