Simulerings- og ferdighetssenter

Simulerings- og ferdighetssenter

Evnen til å sette sammen kunnskap og ta gode valg må læres. Det å få prøve seg på ulike arbeidssituasjoner i studietiden gjør deg bedre rustet til å utøve god sykepleie som ferdigutdannet.

Simulerings- og ferdighetssenter-5

Simulering og ferdighetslæring har en sentral plass i LDHs utdanninger, både på bachelor-, master- og videreutdanningsnivå, og er et viktig satsningsområde.

Vårt moderne og velutstyrte simulerings- og ferdighetssenter legger til rette for undervisning, simulering, ferdighetstrening og at du som student kan øve deg på egenhånd.

Simulerings- og ferdighetssenter-2

Studentassistenter på bachelor arrangerer også øvingskvelder i simulerings- og ferdighetssenteret for sine medstudenter. Dette sier en av studentassistentene om øvingskveldene:

– Selv erfarte jeg da jeg var ute i praksis at det er nyttig å øve kontinuerlig på praktiske ferdigheter. Det er en fin mulighet for studentene til å bruke simulerings- og ferdighetssenteret mer, hvor man også får tilgang på mer utstyr. At høgskolen legger til rette for dette er ekstra positivt, sier studentassistent Lozan Balisany.

Simulerings- og ferdighetssenter-3

Simulerings- og ferdighetssenter-4