Ferdighetssenteret

Et innblikk i hva studentene på de ulike studiene lærer på ferdighetssenteret.

 

 Bachelor

Administrasjon av øyedråper

 

Medikamentkontroll av to sykepleiere

 

Injeksjonøvelse

 

Student som vasker hendene

 

Videreutdanning 

På ferdighetssenteret får også studener på viderutdanning og masterprogram øvd seg opp på mer spesialiserte prosedyrer og teknikker.

 

Operasjon

Sykepleiestudenter som øver seg på sutur

 

Hektisk aktivitet på operasjonsstua på ferdighetssenteret.

 

Demonstrasjon av påkledning av hansker, lukket metode, på ferdighetssenteret. Lærer demonstrer.

 

Mastergrad i avansert klinisk sykepleie

Underviser gir en gjennomgang av dagens aktiviteter i ferdighetssenter

 

Simulering av hjertestans, hjertekompresjoner og adrenalin gis simuleringsdukke

 

Simulering sett fra observasjonsrom