Intervju med masterstudenter på avansert klinisk sykepleie

Hvordan er det egentlig å ta en master i sykepleie? Vi har tatt en prat med to av våre studenter for å høre.

Helene Steen Dalbye og Ida Menzoni tar en master i avansert klinisk sykepleie ved LDH.


Hvorfor søkte dere på Master i avansert klinisk sykepleie?

Helene Steen Dalbye er den første som svarer.

—  Jeg søkte på dette studiet fordi jeg ønsket meg en bred kompetanse som kunne bli brukt både i kommunehelsetjenesten og i sykehus. Jeg likte beskrivelsen allmennsykepleier fordi jeg følte det beskrev mitt fagområde i hjemmesykepleien. Kommunehelstjenesten har stort behov for kompetanse innenfor dette området. Jeg likte også at studieplanen viste til spennende teori og praksis. 

Hva med deg Ida, hvorfor valgte du denne masterutdanningen?

—   Jeg søkte på dette studiet fordi jeg var klar for faglig påfyll og synets dette studiet passet til mine ønsker om å lære mer om behandling av akutt og kritisk syke pasienter. Master i avansert sykepleier utvider mulighetene mine videre fordi den gjør meg bedre rustet til å kunne jobbe på flere spesialavdelinger, sier Ida Menzoni.

Hva har dere lært sålangt i studiet?

—  Sålangt i studiet har jeg allerede utvidet min kompetanse i stor grad. Jeg har lært mye om sykepleie til akutt og kritisk syke, og fått et grunnlag for å tenke mer selvstendig. Jeg har også blitt mer kritisk og spørrende til utførelsen av sykepleiefaget og erfart viktigheten av god teoretisk kunnskap i bunnen av den praktiske utførelsen. Teorier og praksis har allerede gitt meg kunnskap og erfaring på et høyt nivå, sier Helene.

Ida fortsetter:

—  Jeg mener denne utdannelsen gjør meg som sykepleier tryggere på egne vurderinger og observasjoner, da jeg nå har bedre forutsetninger for å forstå pasientens kliniske tilstand. Vi som sykepleiere står ofte alene med dårlige pasienter, om det er på sykehjem, i hjemmesykepleien eller på sykehus. Det er derfor nødvendig at man selv kan gjøre raske vurderinger og kunne begrunne sin bekymring når man trenger bistand.

(artikkelen fortsetter under bildet).

skjermoppløsning_maks


Kan dere fortelle hvordan studiet er lagt opp, og hvordan det er å kombinere studier og den vanlige hverdagen?

—  Studiet er lagt opp til at det krever en god del egeninnsats, samtidig er det engasjerte og kunnskapsrike forelesere og lærere som gjør det lett å følge undervisningen. Man gleder seg til å komme på skolen, Sier Helene.

— Studiet er lagt opp som både heltid og deltid og er derfor forenelig med familieliv og jobb. Organisering i samlingsuker på skolen gjør at undervisningen blir mer helhetlig. Praksisplassene er gode og gir mulighet for utvikling av erfaring og lærdom. Studiet har et godt studentmiljø der gode studiekamerater deler sine kunnskap og erfaring. 

Hvordan syns du studiene går Ida?

—  Jeg opplever at samtlige studenter på kullet er strålende fornøyde med sine praksisplasser på de ulike spesialavdelingene. Det er i disse periodene man får benyttet seg av kunnskapen man har lært.  Nivået på forelesningene har imponert meg, og har vært nyttig uavhengig av hvilken erfaring man har fra tidligere.

 

Virket dette spennende? Les mer om:

Master i avansert klinisk sykepleie