Klasse, puljer og læringsgrupper

På bachelorutdanningen i sykepleie blir studentene delt på tre nivåer: klasser, puljer og læringsgrupper. Her kan du lese forskjellen.

Klasser

Hvert bachelorkull blir delt inn i to klasser, A og B. Klassene blir brukt til å organisere undervisning og praksis. 

 

Puljer

Hver pulje består av tre læringsgrupper. Puljeinndelingen brukes i programmet ved studiestart, og i undervisning i høgskolens ferdighetssenter.

 

Læringsgrupper

Læringsgrupper er arbeidsgrupper som opprettes av høgskolen med faste og regelmessige møter gjennom utdanningen. Arbeidsformen i gruppene gir studentene innføring i ulike former for gruppearbeid. I læringsgruppene er det viktig med samarbeid, og med faglig refleksjon og argumentasjon knyttet til studieinnholdet. Lærer deltar som veileder og/eller ressursperson. Studentene følger samme læringsgruppe gjennom hele utdanningen.