Semester- og studieavgifter

Her er informasjon om frister og hva semester- og studieavgiftene dekker.

Semesteravgift

Som student må du hvert semester betale en semesteravgift på 600,- til LDHs velferdsordning. Les mer om LOS her. I tillegg kan du støtte Prosjekt-NEO med 20,-. Dette gjelder alle LDHs studenter. 


Semesteravgiften må være betalt for at du skal kunne

  • avlegge eksamen
  • få lån hos Lånekassen
  • få studentrabatt

 

Studieavgift

Studieavgiften er på 950,- per semester for bachelorstudenter. Studieavgiften går blant annet til dekning av studiemateriell og læringsressurser, kopiavgift, tilgang til digitale kompendier, bidrag til studentdemokratiet, ulike velferdstiltak mv.

 

Leie av iPad

Leie/nedbetaling av iPad koster 2650,- per semester for bachelorstudenter. Ved fullført studium får du beholde iPaden. Les mer om iPad ved LDH her.

 

Betalingsfrister

Fristene for innbetaling er 10. september og 20. januar for bachelor.

Fristene for innbetaling er 1. oktober og 20. januar for MEVU.

Betalingen blir raskest registrert hvis du betaler i nettbank. Husk riktig KID-nummer. Giro for semester- og studieavgifter finner du i StudentWeb.

Innbetalte avgifter refunderes ikke.

 

Samlede kostnader

Bachelor

Nye satser fra høsten 2019:

Semesteravgift 600,-
Studieavgift 950,-
Leie av iPad (inkl. bredbåndsabonnement) 2650,-*
Totalt 4200,-

* For studenter som begynte før høsten 2019 er iPad-avgiften fremdeles 2100,- iht. kontrakt. Dvs. at den totale summen for semester-, studie- og iPad-avgift er 3650,-.

 

Master og videreutdanning

For studenter på master og videreutdanning varierer studieavgiften etter utdanningsprogram. For studieavgift for de ulike videreutdanningene og masterstudiene, se studiets informasjonsside. Semesteravgift på 600,- kommer i tillegg.