Studentparlamentet

Studentparlamentet ved LDH ivaretar det lokale studentpolitiske arbeidet. Studentparlamentet er til for at studentene skal bli hørt i saker som gjelder deres skolehverdag, enten det gjelder kvalitet på studietilbudene, inneklima, sosiale forhold eller lignende.

Studentparlamentet består av et styre; leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær og femtestyresmedlem, og representanter i ulike råd og utvalg samt tillitsvalgte som representerer kullene de tilhører. Vi i Studentparlamentet ønsker å nå ut til alle studentene ved LDH. Så nøl ikke, ta kontakt med tillitsvalgte for ditt kull eller send inn ris og ros, eller meld inn en sak du brenner for.

Det er viktig at ønsker, klager, forbedringsforslag, spørsmål, etc. blir videreformidlet til de tillitsvalgte, eller direkte til studentparlamentet. Det vil så bli tatt opp på tillitsvalgtmøte, eller i studentparlamentets månedlige møte. Du kan forvente at alle henvendelser vil bli fulgt opp, og at det gis tilbakemelding om utfallet.

 

Kontakt Studentparlamentet

Dersom du sitter på en sak som du mener er viktig å få fremmet, tar du kontakt med studentparlamentet. Det er ingen mal på hva slags henvendelser som er riktig å komme med. Studentparlamentet er til for å fremme studentenes ønsker, rettigheter og krav.

Studentparlamentet kan kontaktes på Canvas eller på mail: studentparlamentetldh@gmail.com

Styret SP 2018

 

 

Styret

Nagma Hasan SP

Leder

Nagma Hasan

Telefon: 95883819

 

Ida Marie Rislaa

Nestleder

Ida Marie Rislaa

Telefon: 46847311

 

Økonomiansvarlig

Amanda Erica Gytrup

Telefon: 46748328

 

Leona Charlotte Wagner SP

Sekretær

Leona Charlotte Wagner

Telefon: 91379525

 

Kristian Gjestrum

5.styremedlem

Kristian Gjestrum

Telefon: 46432569

 

 

 

Tillitsvalgte

De tillitsvalgte er representanter for din klasse, og tar opp saker i klassens time. De er også med på det månedlige møte til studentparlamentet. Du kan henvende deg direkte i klassens time, eller sende en mail på Canvas.

 

Kontaktinfo til tillitsvalgte

BIS18

A

Clara Sanchez og Ronja Lie Lundin

Vara: Ida Bente Linnea Nilsson og Maria Lund Saga

B

Henriette Aamaas og Cecilie Brochmann

Vara: Marie Natalie Solberg og Anastasia Østvann


BIS17 

A

Leona Wagner

Vara: Amanda Gytrup

B

Caroline Dewson

Vara: Ragnhild Fuglesteg Luksengard

 

BIS16 

A

Patrik Endre Tiller

Vara: 

B

Elisabeth Holst

Vara: Linda Liu Sollid

C

Kristin Sand Borgersen

Vara: