Studentparlamentet

Studentparlamentet ved LDH ivaretar det lokale studentpolitiske arbeidet. Studentparlamentet er til for at studentene skal bli hørt i saker som gjelder deres skolehverdag, enten det gjelder kvalitet på studietilbudene, inneklima, sosiale forhold eller lignende.

Studentparlamentet består av et styre; leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær og femtestyresmedlem, og representanter i ulike råd og utvalg samt tillitsvalgte som representerer kullene de tilhører. Vi i Studentparlamentet ønsker å nå ut til alle studentene ved LDH. Så nøl ikke, ta kontakt med tillitsvalgte for ditt kull eller send inn ris og ros, eller meld inn en sak du brenner for.

Det er viktig at ønsker, klager, forbedringsforslag, spørsmål, etc. blir videreformidlet til de tillitsvalgte, eller direkte til studentparlamentet. Det vil så bli tatt opp på tillitsvalgtmøte, eller i studentparlamentets månedlige møte. Du kan forvente at alle henvendelser vil bli fulgt opp, og at det gis tilbakemelding om utfallet.

 

Kontakt Studentparlamentet

Dersom du sitter på en sak som du mener er viktig å få fremmet, tar du kontakt med studentparlamentet. Det er ingen mal på hva slags henvendelser som er riktig å komme med. Studentparlamentet er til for å fremme studentenes ønsker, rettigheter og krav.

Studentparlamentet kan kontaktes på Canvas eller på mail: studentparlamentetldh@gmail.com

 

 

Styret

Ida Marie Rislaa2019

 

Leder

Ida Marie Rislaa

Tlf: 468 47 311


Elise Øverlien2019

Nestleder

Elise Øverlien

Tlf: 469 22 005

 

Amanda Erica Gytrup2019

Økonomiansvarlig

Amanda Erica Gytrup

Telefon: 467 48 328

 

Iben Schjerven2019

Sekretær

Iben Schjerven

Tlf: 902 42 861

 

Stian Gulbrandsen

5.styremedlem

Stian Gulbrandsen

Telefon: 450 14 286

 

 

 

Tillitsvalgte

De tillitsvalgte er representanter for din klasse, og tar opp saker i klassens time. De er også med på det månedlige møte til studentparlamentet. Du kan henvende deg direkte i klassens time, eller sende en mail på Canvas.

 

Kontaktinfo til tillitsvalgte

BIS19

A

Hannah Stavik

Frode Smith

Vara: Emilie Louise Krokstad Nordhelle og Ingrid lerstad

 

B

Sandra Aurland

Thea Thomassen

Vara: Marius Gjerdingen og Andreas Edvardsen

 


BIS18

A

Sindre Christoffer Ottersen

Ingrid Sofie Kielland

Vara: 

 

B

Marie Natalie K. Solberg

Henriette Søndersrød Aamaas

Vara: 


BIS17 

Elise Pedersen Øverlien
 
Anna Hoel